Untitled Document

Trang Chủ >>> Tin Tức

HỘI NGHỊ TỔNG KẾT CÔNG TÁC HỘI NĂM 2018


Ngày 25/01/2019, tại Hội trường Hội Người mù Thành phố Hồ Chí Minh đã tổ chức hội nghị Tổng kết công tác hội năm 2018 và đề ra phương hướng hoạt động năm 2019.


Ngày 25/01/2019, tại Hội trường Hội Người mù Thành phố Hồ Chí Minh đã tổ chức hội nghị Tổng kết công tác hội năm 2018 và đề ra phương hướng hoạt động năm 2019.

Trong 2018 Thành Hội tổ chức tổng kết 10 năm thực hiện cuộc vận động “Tăng cường đoàn kết chủ động vươn lên, bình đẳng hòa nhập với cộng đồng”, 10 năm Chương trình “Hành động việc làm, xóa đói giảm nghèo” do TW Hội phát động. Tiến hành thi công công trình sửa chữa Trung tâm dạy nghề cho người mù tại Thủ Đức. Tổ chức được 2 lớp dạy nghề kết cườm cho chị em phụ nữ từ nguồn xã hội hóa, giúp nâng cao chất lượng lao động người mù, 01 lớp dạy đàn Organ cho học sinh và hội viên mù tại Hội.

Cuối cùng, Thành hội đã phát động phong trào thi đua năm 2019 đến các quận huyện Hội.

Thuý Lan