Untitled Document

Trang Chủ >>> Hoạt Động Hội

Tập huấn viết dự án cộng đồng


Ngày 23/3/2018, Hội Người mù Thành phố đã tổ chức tập huấn về cách viết dự án cộng đồng nhằm tìm kiếm sự giúp đỡ của xã hội cho hoạt động Hội.


Ngày 23/3/2018, Hội Người mù Thành phố đã tổ chức tập huấn về cách viết dự án cộng đồng nhằm tìm kiếm sự giúp đỡ của xã hội cho hoạt động Hội.

Dự án do nhóm Việt Nam và những ngưởi bạn phối hợp tổ chức với sự tham dự của các cán bộ Hội của 21 quận huyện Hội và 2 chi hội trực thuộc. Lớp học đã phân chia thành 6 nhóm để thực hành và trình bày dự án của mình và được sự góp ý của lớp học.