Untitled Document

Trang Chủ >>> Tin Tức

Hội nghị sơ kết 6 tháng đầu năm 2017 của Hội Người mù Thành phố Hồ Chí Minh


Ngày 19/7/2017, Hội Người mù Thành phố Hồ Chí Minh đã tổ chức sơ kết 6 tháng đầu năm 2017.


Ngày 19/7/2017, Hội Người mù Thành phố Hồ Chí Minh đã tổ chức sơ kết 6 tháng đầu năm 2017.

Đến tham dự bà Nguyễn Thị Liên – Phó giám đốc Sở Lao động – Thương binh và Xã hội Thành phố Hồ Chí Minh, ông Nguyễn Thành Trung – Phó chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Thành phố.

Trong 6 tháng đầu năm 2017, Hội Người mù Thành phố Hồ Chí Minh đã đạt được một số công tác nổi bật về các mặt hoạt động chủ yếu của Hội như: công tác nâng cao trình độ nhận thức, hiểu biết cho hội viên về chính trị; được Ủy ban nhân dân Thành phố tiếp tục cấp kinh phí với số tiền là 305.250.000 đồng để đóng bảo hiểm xã hội tự nguyện cho các cán bộ chủ chốt của quận, huyện Hội; tổ chức dạy kết cườm từ nguồn tài trợ, Hội đã nhận được xe ô tô 9 chỗ do Ủy ban nhân dân Thành phố cấp; được Ủy ban nhân dân Thành phố có chủ trương giám định lại người mù bị hỏng 2 mắt để hưởng trợ cấp khuyết tật đặc biệt nặng trên địa bàn Thành phố.

Minh Trọng