Untitled Document

Trang Chủ >>> Tin Tức

Hội Nghị Cán Bộ Công Chức – Viên Chức 2017


Ngày 26/12/2016, Hội Người mù Thành phố Hồ Chí Minh đã tổ chức Hội nghị cán bộ công chức – viên chức năm 2017 nhằm tổng kết hoạt động của CBCC – VC và người lao động.


Ngày 26/12/2016, Hội Người mù Thành phố Hồ Chí Minh đã tổ chức Hội nghị cán bộ công chức – viên chức năm 2017 nhằm tổng kết hoạt động của CBCC – VC và người lao động.

Hội nghị vinh dự được đón tiếp bà Nguyễn Thị Nguyệt, phó chủ tịch Công đoàn Sở Lao động - Thương binh và Xã hội Thành phố Hồ Chí Minh.

Trong năm qua, lãnh đạo cơ quan đã quan tâm đến CBCC – VC và người lao động về nâng lương, lễ tết, tuyên truyền học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh. Phối hợp với công đoàn để nâng cao đời sống vật chất tinh thần cho người lao động và xây dựng cơ quan đơn vị trong sạch, vững mạnh.

Qua đó, Công đoàn cũng đã trao tặng giấy khen cho 22 đoàn viên, cán bộ xuất sắc và 2 tập thể vững mạnh, xuất sắc năm 2016. Hội nghị cũng đã bầu ra ban thanh tra nhân dân nhiệm kỳ 2017 – 2019 gồm 3 vị và phát động phong trào thi đua năm 2017.

Hội nghị đã kết thúc với toàn thể người lao động trong cơ quan Hội phấn đấu thực hiện phong trào thi đua trong đơn vị, học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh, hoàn thành nhiệm vụ được giao trong năm 2017.

Minh Trọng