Untitled Document

Trang Chủ >>> Hoạt Động Hội

Bản tin về buổi nói chuyện chuyên đề về phòng chống xâm hại tình dục cho phụ nữ và trẻ em


Sáng ngày 27/5/2016 tại hội trường, Hội Người Mù TP.HCM đã diễn ra buổi nói chuyện chuyên đề về phòng chống xâm hại tình dục cho phụ nữ và trẻ em


Sáng ngày 27/5/2016 tại hội trường, Hội Người Mù TP.HCM đã diễn ra buổi nói chuyện chuyên đề về phòng chống xâm hại tình dục cho phụ nữ và trẻ em cho 100 chị em mù tại 21 quận huyện hội và 2 chi hội trực thuộc Thành hội. Buổi nói chuyện do Hội Người mù TP.HCM phối hợp với Hội Liên Hiệp phụ nữ TP.HCM tổ chức.

Giảng viên đã báo cáo rất sôi nổi. Các chị đặt ra nhiều câu hỏi bám chặt với chủ đề, như làm thế nào để giúp trẻ tự bảo vệ mình trước những thảm họa suy đồi đạo đức của một số người. Giảng viên rất nhiệt tình giải đáp mọi câu hỏi mà các chị đề ra.

Qua buổi nói chuyện, Thạc sĩ Nguyễn Thị Toàn Thắng – Học viện cán bộ TP.HCM đã cung cấp một số kiên thức cơ bản cho các chị em và hy vọng sẽ có nhiều buổi nói chuyện chuyên đề như thế nữa.

Di Thị Diệu