Untitled Document

Trang Chủ >>> Hoạt Động Hội

Tập Huấn Công Tác Báo Chí


Hội Người mù Thành phố đã tổ chức Hội nghị tập huấn công tác báo chí tại trụ sở Thành Hội cho các cộng tác ở 21 quận, huyện và 2 Chi hội trực thuộc.


Sáng ngày 15/4/2016, Hội Người mù Thành phố đã tổ chức Hội nghị tập huấn công tác báo chí tại trụ sở Thành Hội cho các cộng tác ở 21 quận, huyện và 2 Chi hội trực thuộc.

Buổi tập huấn có ông Phạm Duy Phúc – Giảng viên Khoa Báo chí, Trường Đại học Khoa Học Xã Hội và Nhân văn.

Trong buổi tập huấn, các cộng tác viên của các quận huyện hội đã được thầy Phạm Duy Phúc truyền đạt những kinh nghiệm để viết 1 bản tin ngắn hay 1 bài viết cảm nghĩ.

Cũng trong đó, các cộng tác viên cũng đã có những đóng góp ý kiến xây dựng bài giảng để góp phần cho buổi tập huấn thêm sôi nổi.

Qua buổi tập huấn này nhằm trang bị thêm kiến thức và kỹ năng về công tác báo chí đến cho các cán bộ, hội viên của các quận, huyện hội để hình thành xây dựng mạng lưới cộng tác viên viết tin bài cho Báo đặc san 5/1 và Tạp chí đời mới.