Untitled Document

Trang Chủ >>> Tin Tức

Hội Nghị Cán Bộ Công Chức - Viên Chức 2016


Sáng 8/1/2016, Hội Người mù Thành phố Hồ Chí Minh đã tổ chức Hội nghị cán bộ công chức viên chức năm 2016


Sáng 8/1/2016, Hội Người mù Thành phố Hồ Chí Minh đã tổ chức Hội nghị cán bộ công chức viên chức năm 2016 nhằm phát huy quyền làm chủ, năng lực sáng tạo của mỗi cán bộ viên chức, người lao động và tổ chức đoàn thể trong đơn vị nhằm thực hiện tốt nhất nhiệm vụ công tác Hội năm 2016 và xây dựng cơ quan đơn vị trong sạch vững mạnh.

Hội nghị vinh dự được đón tiếp bà Nguyễn Thị Liên, Phó Giám đốc Sở Lao động Thương binh và Xã hội cùng bà Nguyễn Thị Nguyệt, phó chủ tịch Công đoàn Sở LĐ-TB&XH.

Ngoài báo cáo hoạt động trong năm cũng như phương hướng nhiệm vụ năm 2016, Hội nghị cũng được nghe báo cáo công khai tài chính đơn vị trong năm 2015, dự thảo Quy chế Thi đua Khen thưởng, Quy chế Chi tiêu Nội bộ, Quy chế hoạt động Hội theo quy định đồng thời đã thông qua Nghị quyết hội nghị CBVC 2016 với những thỏa thuận, điều khoản về chăm lo đời sống cho người lao động.

Hội nghị đã kết thúc với toàn thể người lao động trong cơ quan Hội phấn đấu thực hiện phong trào thi đua trong đơn vị, học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh, hoàn thành nhiệm vụ được giao trong năm 2016.

Minh Trọng