Untitled Document

Trang Chủ >>> Hoạt Động Hội

Trao tặng huy hiệu 30 năm tuổi Đảng cho ông Nguyễn Khánh


Sáng ngày 20 tháng 11 năm 2015 tại Hội trường Hội người mù Thành phố Hồ Chí Minh, Chi bộ Hội người mù Thành phố Hồ Chí Minh đã long trọng tổ chức trao tặng huy hiệu 30 năm tuổi Đảng cho ông Nguyễn Khánh.


Sáng ngày 20 tháng 11 năm 2015 tại Hội trường Hội người mù Thành phố Hồ Chí Minh, Chi bộ Hội người mù Thành phố Hồ Chí Minh đã long trọng tổ chức trao tặng huy hiệu 30 năm tuổi Đảng cho ông Nguyễn Khánh.

Đến tham dự buổi lễ trao tặng, có sự tham dự của Bà Nguyễn Thị Mỵ - Phó Bí Thư Đảng Ủy sở Lao động Thương binh và Xã hội Thành phố Hồ Chí Minh. Các đồng chí lãnh đạo đại diện các phòng Ban Sở Lao động Thương binh và Xa hội Thành phố. Ông Nguyễn Đình Kiên - Bí Thư Chi Bộ Hội Người mù Thành phố, toàn thể Ban thường vụ, cùng tất cả các Đảng viên trong Chi Bộ.

Qua thời gian gắn bó với hoạt động hội, ông Nguyễn Khánh đã có nhiều cống hiến và sáng tạo tại Hnm thành phố. với thời gian hơn 35 năm qua, ông như một cánh chim đầu đàn không mệt mỏi, không ngừng đem lại cho người mù thành phố có cuộc sống ngày càng ổn định về vật chất và tinh thần. trình độ văn hóa của người mù được mở rộng nâng cao. Người mù có việc làm tạo thu nhập, giảm gánh nặng cho xã hội. tổ chức hội cũng đã phát triển một cách rõ rệt được Đảng nhà nước ghi nhận và đánh giá cao. Ông đã có những đột phá trong việc tổ chức nhiều mô hình giải quyết việc làm cho người mù để đáp ứng kịp với tình hình phát triển của xã hội, xứng đáng là người Đảng viên gương mẫu cho thế hệ trẻ học hỏi.

Nguyễn Văn Ca