Untitled Document

Trang Chủ >>> Hoạt Động Hội

Hội nghị tập huấn công tác Hội 2015


Sáng ngày 25/8/2015, tại Hội Người mù Thành phố Hồ Chí Minh đã tổ chức Hội nghị tập huấn công tác Hội cho 21 quận huyện hội và 2 chi hội trực thuộc Hội.


Sáng ngày 25/8/2015, tại Hội Người mù Thành phố Hồ Chí Minh đã tổ chức Hội nghị tập huấn công tác Hội cho 21 quận huyện hội và 2 chi hội trực thuộc Hội.

Tại buổi tập huấn, hội nghị cũng được nghe bác sĩ Đặng Phi Yến – Chi cục dân số Kế hoạch hóa gia đình Thành phố Hồ Chí Minh báo cáo về chăm sóc sức khỏe sinh sản tiền hôn nhân sàng lọc trước sinh và sàng lọc sau khi sinh đồng thời hội nghị cũng thảo luận về sức khỏe sinh sản và kế hoạch hóa gia đình.

Sau đó, buổi hội nghị cũng đã nghe báo cáo của ông Trần Minh Hải – Giám đốc Trung tâm Giáo dục Sức khỏe và phát triển cộng đồng Tương lai về cách thức tổ chức điều hành 1 cuộc họp như thế nào để cho đạt được được kết quả.

Buổi thảo luận diễn ra rất sôi nổi với nhiều ý kiến đóng góp và kinh nghiệm tổ chức cuộc họp giúp cho buổi hội nghị thành công.

Minh Trọng