Untitled Document

Trang Chủ >>> Tin Tức

Hội nghị Ban Chấp Hành quý I - 2015


Hội Người mù Thành phố Hồ Chí Minh đã tổ chức Hội nghị Ban Chấp Hành quý I - 2015 và kỉ niệm mít tinh 46 năm ngày thành lập Hội Người mù Việt Năm (17/4/1969 – 17/4/2015).


Sáng ngày 17/4/2015, Hội Người mù Thành phố Hồ Chí Minh đã tổ chức Hội nghị Ban Chấp Hành quý I - 2015 và kỉ niệm mít tinh 46 năm ngày thành lập Hội Người mù Việt Năm (17/4/1969 – 17/4/2015).

Hội nghị cũng vinh dự được đón tiếp Ông Đặng Minh Sự - Trưởng Phòng Pháp Chế Sở Lao Động Thương binh và Xã hội.

Ngoài báo cáo hoạt động giao ban quý I – 2015 và kỉ niệm ngày thành lập Hội Người mù Việt Nam. Hội nghị cũng được nghe Đặng Minh Sự phổ biến về luật bảo hiểm xã hội và bảo hiểm y tế.

Sau cùng, Hội nghị cũng đã đề ra phương hướng nhiệm vụ quý II – 2015 trong đó chuẩn bị cho hội nghị điển hình tiên tiến Hội Người mù Thành phố giai đoạn (2010 – 2014) và sơ kết 5 năm thực hiện kết luận số 73 của Ban Bí Thư về giúp đỡ Hội Người mù Việt Nam.