Untitled Document

Trang Chủ >>> Tin Tức

Tin về Hội nghị cán bộ viên chức năm 2015


Sáng 7/4/2015, Hội Người mù Thành phố Hồ Chí Minh đã tổ chức Hội nghị cán bộ viên chức năm 2015...


Sáng 7/4/2015, Hội Người mù Thành phố Hồ Chí Minh đã tổ chức Hội nghị cán bộ viên chức năm 2015 nhằm phát huy quyền làm chủ, năng lực sáng tạo của mỗi cán bộ viên chức, người lao động và tổ chức đoàn thể trong đơn vị nhằm thực hiện tốt nhất nhiệm vụ công tác Hội năm 2015 và xây dựng cơ quan đơn vị trong sạch vững mạnh.

Hội nghị vinh dự được đón tiếp bà Nguyễn Thị Liên, Phó Giám đốc Sở Lao động Thương binh và Xã hội cùng bà Nguyễn Thị Nguyệt, phó chủ tịch Công đoàn Sở LĐ-TB&XH.

Ngoài báo cáo hoạt động trong năm cũng như phương hướng nhiệm vụ năm 2015, Hội nghị cũng được nghe báo cáo công khai tài chính đơn vị 2014, dự thảo Quy chế Thi đua Khen thưởng, Quy chế Chi tiêu Nội bộ, Quy chế hoạt động Hội theo quy định đồng thời đã thông qua Nghị quyết hội nghị CBVC 2015 với những thỏa thuận, điều khoản về chăm lo đời sống cho người lao động ở mức tốt nhất.

Ông Nguyễn Đình Kiên phát biểu hội nghị

Ban thanh tra nhân dân 2015 - 2017

Bà Nguyễn Thị Liên phát biểu hội nghị

Hội nghị cũng đã bầu ra ban thanh tra nhân dân nhiệm kỳ 2015 – 2017 gồm 3 vị.

Hội nghị đã kết thúc trong không khí vui tươi, phấn khởi mở đầu cho 1 năm mới với nhiều thắng lợi mới.