Untitled Document

Trang Chủ >>> Văn Bản

Báo cáo Tổng kết công tác Hội năm 2017 và Phương hướng hoạt động năm 2018


Tiếp tục thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu nhiệm kỳ VIII (2015-2020) của Hội người mù thành phố Hồ Chí Minh và chương trình hoạt động gắn liền với nhiệm vụ chính trị được giao, triển khai các mặt hoạt động công tác Hội, hưởng ứng các chương trình của thành phố phát động, thực hiện các mục tiêu đã đề ra trên cơ sở tiếp tục củng cố, phát triển tổ chức, bám sát và vận dụng các chế độ chính sách của Đảng và Nhà nước nhằm chăm lo đời sống vật chất và tinh thần cho hội viên, người mù. Thi đua lập thành tích chào mừng Đại hội đại biểu Hội Người mù Việt Nam lần thứ IX nhiệm kỳ (2017-2022).


HỘI NGƯỜI MÙ

THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH


CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc Lập - Tự Do - Hạnh Phúc


Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 21 tháng 11 năm 2017

BÁO CÁO

TỔNG KẾT CÔNG TÁC HỘI NĂM 2017

PHƯƠNG HƯỚNG HỌAT ĐỘNG NĂM 2018

TÌNH HÌNH CHUNG

Tiếp tục thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu nhiệm kỳ VIII (2015-2020) của Hội người mù thành phố Hồ Chí Minh và chương trình hoạt động gắn liền với nhiệm vụ chính trị được giao, triển khai các mặt hoạt động công tác Hội, hưởng ứng các chương trình của thành phố phát động, thực hiện các mục tiêu đã đề ra trên cơ sở tiếp tục củng cố, phát triển tổ chức, bám sát và vận dụng các chế độ chính sách của Đảng và Nhà nước nhằm chăm lo đời sống vật chất và tinh thần cho hội viên, người mù. Thi đua lập thành tích chào mừng Đại hội đại biểu Hội Người mù Việt Nam lần thứ IX nhiệm kỳ (2017-2022).

Hội Người mù thành phố trân trọng báo cáo kết quả thực hiện nhiệm vụ công tác Hội năm 2017 và phương hướng nhiệm vụ năm 2018, cụ thể như sau:

PHẦN I:

BÁO CÁO TỔNG KẾT CÔNG TÁC HỘI NĂM 2017

I- CÔNG TÁC TỔ CHỨC:

1. Công tác xây dựng và phát triển Hội:

Hiện số cơ sở Hội là 21 quận, huyện hội và 02 Chi hội trực thuộc

Số đơn vị có trụ sở hoạt động là 21.

Trong năm, số tăng/giảm HV là 92/64.

Thống kê đến 30/10/2017, tổng số hội viên là 1.398 (trong đó số hội viên nữ là 586) và có 65 chi hội.

Tổng số thành viên trong Ban Chấp hành Thành Hội là 26 ủy viên.

Tổng số người làm việc tại Thành Hội là 25 người.

Trong đó số biên chế được cơ quan có thẩm quyền giao tại Thành Hội là 10 người.

2. Về công tác tổ chức:

Tổ chức các Hội nghị giao ban Ban chấp hành định kỳ hàng quý, hội nghị sơ kết, tổng kết công tác theo quy định của Điều lệ Hội.

Chỉ đạo và hướng dẫn Hội Người mù quận 10, Tân Bình, Tân Phú, Thủ Đức, quận 4 tổ chức thành công đại hội nhiệm kỳ năm 2017.

Tiếp tục đôn đốc việc thực hiện Đề án cải cách hành chính trong toàn hội. Nhắc nhở các quận, huyện Hội về thực hiện quy chế quản lý và sử dụng con dấu.

Tham dự Hội nghị Ban Chấp hành Hội Người mù Việt Nam tại Thừa Thiên Huế.

Cử 2 cán bộ tham gia học khóa quản lý nhà nước tại Học viện cán bộ thành phố.

Làm việc với Ban dân vận huyện ủy huyện Bình Chánh đề nghị giúp đỡ để thành lập Ban vận động thành lập Hội Người mù huyện Bình Chánh sau khi có văn bản số 955/BDV-TU của Ban dân vận Thành ủy và công văn số 209/CV-HNMTC ngày 26/6/2017 về việc đề nghị giúp đỡ thành lập Hội Người mù tại địa phương.

Tích cực tác động và được Ủy ban nhân dân thành phố chấp thuận về việc khám giám định lại mức độ khuyết tật cho người mù hai mắt theo công văn số 3901/UBND-VX ngày 23 tháng 6 năm 2017. Đến nay, Sở Lao động Thương binh và xã hội đã triển khai phối hợp với Trung tâm giám định y khoa thành phố tiến hành thực hiện hoàn tất việc giám định lại mức độ khuyết tật cho người mù tại 24 quận, huyện của thành phố làm cơ sở cấp lại giấy chứng nhận khuyết tật để được hưởng mức trợ cấp đối với người khuyết tật đặc biệt nặng theo quy định. Đây là sự nỗ lực rất lớn của Hội Người mù thành phố nhằm tranh thủ sự quan tâm của chính quyền thành phố về chính sách an sinh xã hội đối với người mù cũng như thực hiện các quy định của Luật Người Khuyết tật.

Thực hiện đóng Bảo hiểm xã hội tự nguyện cho 38 cán bộ chuyên trách của các quận, huyện Hội năm 2017 với tổng số tiền là 305.250.000 đồng từ nguồn ngân sách thành phố.

Tiếp nhận xe ô tô Mecedes 9 chỗ từ kho công sản Sở Tài chính về đưa vào sử dụng phục vụ công tác Hội

Sơn mới lại hội trường và mặt tiền khu nhà làm việc tại trụ sở Hội Người mù thành phố với kinh phí 92.000.000 đồng. Trang bị tại hội trường 80 cái ghế mới trị giá 45.980.000 đồng.

Tổ chức Hội nghị góp ý cho văn kiện Đại hội đại biểu Hội Người mù Việt Nam lần thứ IX nhiệm kỳ (2017-2022), Giới thiệu thành phần đại diện vào Ban Chấp hành TW Hội khóa IX và bầu đoàn đại biểu tham dự Đại hội HNM VN lần thứ IX vào tháng 12/2017 tại Hà Nội.

Thường trực thành Hội có buổi làm việc với Giám đốc Sở Lao động – Thương binh và Xã hội ngày 12 tháng 9 năm 2017 và các phòng tổ chức cán bộ, phòng kế hoạch tài chính, Văn phòng Sở tại Hội về tình hình hoạt động của Hội trong 9 tháng đầu năm và triển khai thực hiện nhiệm vụ trong những tháng còn lại của năm 2017.

Tổ chức thành công Đại hội Công đoàn cơ sở Hội Người mù thành phố nhiệm kỳ VI (2017-2022).

Đóng góp cho Ủy ban mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố 3.000.000 đồng giúp đỡ đồng bào bị thiệt hại do lũ lụt, ủng hộ cho Quỹ “Vì biển đảo quê hương, vì tuyến đầu Tổ quốc”.

Công tác kiểm tra:

Ban kiểm tra Thành hội đã làm việc với Hội người mù quận 5, Hội Người mù quận Thủ Đức, HNM quận Tân Phú về tình hình hoạt động của quận Hội.

Qua kiểm tra, 100% quận, huyện hội có quy chế làm việc theo quy định.

Công tác Tập huấn:

Năm 2017, thành Hội đã tổ chức tập huấn 02 chuyên đề về “Tư duy tích cực trong giao tiếp” và “Đạo đức công vụ” cho các cán bộ chuyên trách và ủy viên kiểm tra các quận, huyện Hội.

Khen thưởng:

Thành Hội vinh dự nhận được:

- 01 Bằng khen của Hội Người mù Việt Nam khen tặng cán bộ, hội viên Hội Người mù Tp. HCM đã hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ năm 2016.

- 01 Bằng khen của Ủy ban Nhân dân thành phố khen thưởng đơn vị xuất sắc năm 2016

Thành Hội trình Hội đồng thi đua khen thưởng Hội Người mù Việt Nam đề nghị tặng kỷ niệm chương “Vì hạnh phúc người mù” cho 04 cán bộ Hội Người mù quận, huyện đã có nhiều đóng góp lâu dài cho hoạt động của Hội và 5 cán bộ lãnh đạo chính quyền các địa phương có nhiều quan tâm giúp đỡ cho hoạt động Hội.

Năm 2017, Hội Người mù thành phố đã ra quyết định tặng giấy khen cho 16 tập thể đơn vị quận, huyện Hội đạt thành tích xuất sắc trong năm 2016, 07 tập thể nhân Đại hội nhiệm kỳ của các quận, huyện Hội năm 2017 và 10 cá nhân đạt thành tích trong công tác hội.

Quyết định tặng giấy khen cho 18 tiết mục đoạt giải Hội thi văn nghệ toàn thành Hội năm 2017 với tổng số tiền thưởng là 7.400.000 đồng.

II – CÔNG TÁC TUYÊN VĂN GIÁO:

1/ Công tác văn hóa – văn nghệ :

Xóa mù chữ:

Trong năm, các cơ sở Hội đã tổ chức mở 10 lớp xóa mù chữ cho 27 hội viên. 24 lớp tin học cho 158 người học.

Tính đến nay có trên 703 HV đọc thông viết thạo chữ Braille và đa số các Ủy viên Ban chấp hành sử dụng tốt chữ Braille trong công tác. Số hội viên thường xuyên đọc, nghe sách, báo, tài liệu là 1047 lượt người. Số cơ sở Hội sử dụng công nghệ thông tin, internet trong hoạt động hội là 23 đơn vị. Tổng số hội viên đã được học tin học và ứng dụng trong học tập, công tác và đời sống là 219 người.

Theo báo cáo của các cơ sở hội, ở bậc tiểu học có 17 em học hoà nhập, ở bậc Trung học cơ sở: 40 em và trung học phổ thông: 34 HV, Cao đẳng đại học: 22 người đang học, số người tốt nghiệp cao đẳng, Đại học trong kỳ là 06 HV. Tổng số hội viên có trình độ từ Cao đẳng trở lên là 59 người.

Trong năm, Thành Hội cử 02 hội viên tham dự cuộc thi đọc và viết chữ Braille bằng Tiếng Anh do Hiệp hội Người mù thế giới khu vực Đông Nam Á tổ chức tại Thái Lan, kết quả có 01 hội viên Lê Hồng Vũ Minh trường PTĐB NĐC đạt giải ba thi đọc.

Triển khai cuộc thị ONKYO “Chữ Braille trong cuộc đời tôi” lần thứ 15 do Hiệp hội Người mù Châu Á Thái Bình Dương tổ chức. Chọn 02 bài của hội viên HNM quận 11 và HNM quận Bình Thạnh gửi dự thi vòng quốc gia.

Tiếp tục tổ chức Chương trình giáo dục tiền hòa nhập tại Thành Hội, năm học 2016 – 2017 cho các cháu học sinh mù mồ côi tại Hội. Tổng số học sinh mù học nội trú tại trụ sở Hội là 24 em.

Phổ biến đến các quận huyện hội tham gia Giải thể thao người khuyết tật do Sở Văn hóa Thể thao tổ chức năm 2017. Hội viên người mù các địa phương tham gia các hoạt động thể dục thể thao như bóng đá, điền kinh, judo, cờ vua với số người tham gia là 66 người, đạt được 01 Huy chương đồng cờ vua. Một hội viên Hội Người mù quận Bình Thạnh tham gia giải cờ vua Paragame tại Malaysia đạt được huy chương bạc. Hội viên HNM quận Tân Bình tham gia giải bơi lội người khuyết tật toàn quốc được 2 HCV, 3 HCB.

2/ Công tác thông tin – tuyên truyền:

Tuyên truyền đến toàn thể CBNV-LĐ về Nghị quyết Hội nghị lần thứ IV Ban chấp hành TW Đảng khóa XII, và Chỉ thị 05-CT/TW của Bộ Chính trị và học tập chuyên đề “những nội dung cơ bản của tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” bằng hình thức trích đọc nội dung trong tác phẩm “Phong cách Hồ Chí Minh”.

Sinh hoạt chính trị trong cơ quan tuyên truyền kỷ niệm 87 năm ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam, kỷ niệm 110 năm ngày sinh Tổng Bí thư Nguyễn Văn Linh và kết quả chuyến thăm nước Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa của Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng, kỷ niệm ngày Thương binh Liệt sỹ 27/7 và tuyên truyền về Hội nghị APEC được tổ chức tại Việt Nam năm 2017. Kết quả phát triển kinh tế - văn hóa - xã hội năm 2016 và phương hướng, nhiệm vụ năm 2017. Nghị quyết Trung ương 4, nghị quyết Trung ương 5 khóa XII về" Tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng; ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện "tự chuyển biến", "tự chuyển hóa" trong nội bộ. Tuyên truyền các chuyến thăm của lãnh đạo Đảng, Nhà nước tới các nước, về Cuộc vận động "Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh", "Chương trình mục tiêu quốc gia về xây dựng nông thôn mới trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh.v.v… Thu hút 473 lượt cán bộ, nhân viên tại cơ quan tham gia.

Có văn bản hướng dẫn các cơ sở Hội về Công tác định hướng dư luận xã hội.

Kiểm tra xoá mù chữ tại HNM quận 8.

Tham gia đóng góp tin bài cho báo chữ Việt của Hội Người mù Việt Nam xuất bản nhằm chào mừng Đại hội đại biểu nhiệm kỳ IX (2017-2022).

Trong kỳ, có 49 tin, bài của cộng tác viên được đăng trên các báo, đài, Tạp chí Đời Mới với số cộng tác viên tham gia viết tin, bài được đăng là 24 người.

Công tác thư viện:

Tiếp tục duy trì hoạt động thư viện tại Thành Hội, trong kỳ đã nhận từ Thư viện sách nói 166 đĩa CD và Hội Người mù VN 156 đĩa CD và 1.011 sách, báo chữ Braille; phân phối đến hội viên cơ sở Hội là 139 đĩa CD, 994 sách, báo chữ Braille; phục vụ trực tiếp tại thư viện 245 lượt hội viên mượn sách và 93 lượt HV mượn băng đĩa.

Phân phối cho mỗi quận, huyện Hội 01 bộ đĩa CD tài liệu pháp luật bằng âm thanh dành cho người mù về một số luật của Việt Nam từ Thư viện pháp luật của Sở Tư pháp.

Tiếp tục sử dụng hệ thống máy in chữ Braille in sách giáo khoa chương trình giáo dục tiền hòa nhập cho trẻ em mù đang học nội trú tại trụ sở Hội. Trong năm, Ấn hành Đặc san 5/1 của Thành Hội 2 kỳ, 50 bản chữ Braille.

III- CÔNG TÁC LAO ĐỘNG SẢN XUẤT-VIỆC LÀM VÀ ĐỜI SỐNG:

1/ Tạo việc làm:

Chương trình vay vốn tạo việc làm:

Tiếp tục triển khai chương trình vay vốn quỹ quốc gia về việc làm do Thành Hội quản lý số vốn hiện nay là 1.023.000.000 đồng, cho 106 hội viên 17 đơn vị quận, huyện Hội được vay.

Dịch vụ tạo việc làm:

Tiếp tục củng cố và ổn định 02 cơ sở dịch vụ xoa bóp do Hội quản lý, tạo việc làm ổn định cho 38 kỹ thuật viên. Tổng doanh thu trong năm là: 2.154.980.000 đồng.

Thu nhập bình quân của kỹ thuật viên hiện nay là 2.500.000 đồng/người/tháng. 100% kỹ thuật viên chính thức được tham gia BHYT, BHXH, BHTN theo đúng Luật Lao động quy định và được hưởng các chế độ phúc lợi khác như khen thưởng nhân dịp các ngày lễ, Tết theo khả năng tài chính của Hội.

Hiện nay, ngoài 02 cơ sở do Thành Hội quản lý, HV một số quận, huyện cũng đã tự tổ chức các cơ sở dịch vụ xoa bóp như: quận 10, Gò Vấp, Bình Thạnh với 11 cơ sở, giải quyết việc làm cho 68 hội viên người mù.

Dạy nghề:

Tổ chức 02 lớp dạy nghề kết cườm cho 20 chị em hội viên mù với kinh phí được tài trợ bởi Ban SD Việt Nam số tiền là 39.000.000 đồng và Quỹ Tâm Nguyện Việt số tiền 34.900.000 đồng.

Tổ chức 01 lớp dạy vi tính văn phòng dành cho 10 hội viên người mù, kinh phí từ Tổng cục dạy nghề thông qua hợp đồng dạy nghề với Hội Người mù Việt Nam.

Tham gia hội nghị đánh giá hiệu quả nghề xoa bóp tẩm quất và hội thi tay nghề xoa bóp tẩm quất toàn quốc lần thứ nhất do Trung ương Hội tổ chức tại Thanh Hóa.

Có văn bản gửi Sở Lao động - Thương binh và Xã hội đề nghị đưa nghề xoa bóp tẩm quất dành cho người mù vào danh mục đào tạo nghề cho người khuyết tật thành phố.

2/ Chăm lo đời sống và các chương trình khác:

Chăm lo đời sống cho hội viên là nhiệm vụ trọng tâm, xuyên suốt trong hoạt động Hội, được Thành Hội và các cơ sở Hội quan tâm thực hiện cũng như được sự quan tâm giúp đỡ của chính quyền và các tổ chức, cá nhân từ thiện.

Tại Thành Hội, chăm lo Tết Đinh Dậu cho toàn thể cán bộ nhân viên và người lao động đang công tác với tổng số tiền là 298.117.000đ.

Nhân dịp Tết Nguyên đán Đinh Dậu, Lãnh đạo Ủy ban nhân dân thành phố đã đến thăm và tặng quà và 12.000.000 đồng tiền mặt cho Hội Người mù thành phố.

Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố phân bổ 100 suất quà từ Công ty cổ phần Bông Sen trị giá 60.000.000 đồng; Hội Bảo trợ Người Khuyết tật và Trẻ mồ côi tặng 50 phần quà trị giá 25.000.000 đồng; Hội Bảo trợ bệnh nhân nghèo hỗ trợ 100 phần quà trị giá 30.000.000 đồng; Công ty quạt Việt Nam trao tặng 100 quạt trị giá 25.000.000 đồng. Thành Hội đã phân phát cho hội viên các quận, huyện Hội và 2 CHTT.

Thống kê báo cáo của các cơ sở Hội, tổng số tiền và quà chăm lo Tết Đinh Dậu cho hội viên tại 21 quận huyện hội và 2 chi hội trực thuộc trị giá là 3.641.686.000đ từ nguồn vận động các doanh nghiệp và sự ủng hộ của các cá nhân, tổ chức từ thiện.

Trợ cấp xã hội cho người mù thành phố trên cơ sở Nghị định 28/NĐ-CP của Chính phủ, theo báo cáo của các quận, huyện Hội hiện có 1.270 HV được hưởng trợ cấp thường xuyên và được cấp thẻ BHYT miễn phí.

Vận động sửa nhà cho hội viên nghèo: 03 gia đình hội viên HNM quận 1, HNM quận 4, HNM huyện Củ Chi , tổng số tiền là 85.000.000 đồng. Môt hộ hội viên HNM NHà Bè được hỗ trợ xây nhà trị giá 50.000.000 đồng.

Chương trình Dân số – Kế hoạch hóa gia đình:

Đôn đốc các cơ sở Hội quan tâm đến công tác DS – KHHGĐ nhằm giúp HV nâng cao nhận thức và thay đổi hành vi trong KHHGĐ, đảm bảo sức khỏe sinh sản, quan tâm chăm sóc phụ nữ và trẻ em mù … tuyên truyền lồng ghép thông qua các buổi họp, sinh hoạt hội.

Kết quả: Các quận huyện Hội thành lập 13 câu lạc bộ không sinh con thứ ba thu hút 198 hội viên tham gia. Vận động 161 HV trong độ tuổi sinh nở đăng ký không sinh con thứ 3 và không có HV nào sinh con thứ 3.

Hội Người mù quận 6, Quận 12, huyện Hóc Môn, huyện Củ Chi có tổ chức tập huấn 05 buổi về KHHGĐ với 64 lượt HV tham gia.

IV- CÔNG TÁC PHỤ NỮ VÀ TRẺ EM:

Hội người mù Thành phố và Hội Liên hiệp phụ nữ Thành phố đã chính thức ký kết chương trình phối hợp hoạt động giai đoạn 2017 – 2021. Hội Người mù quận 1, quận 4, quận Bình Thạnh, quận Bình Tân, huyện Nhà Bè thực hiện ký kết Chương trình phối hợp giữa Hội Liên hiệp phụ nữ quận và Hội Người mù quận giai đoạn 2017-2021, nhằm phối hợp chăm lo tốt hơn đời sống vật chất, tinh thần cho chị em phụ nữ mù bằng nhiều hình thức phong phú.

Thành Hội tổ chức lễ trao quà của các nhà hảo tâm thông qua Tịnh xá Ngọc Phương quận Gò Vấp cho 200 chị em phụ nữ có hoàn cảnh khó khăn, tổng trị giá 60.000.000 đ.

Tổ chức họp mặt và tặng quà nhân kỷ niệm Quốc tế phụ nữ 8/3 cho các chị em phụ nữ, đồng thời kết hợp Hội Liên hiệp phụ nữ thành phố mời báo cáo viên Bác sỹ Lâm Hiếu Minh tập huấn chuyên đề “Chăm sóc sức khỏe phụ nữ trung niên”. Tổng kinh phí là 11.500.000 đồng trong đó Hội Liên hiệp phụ nữ thành phố hỗ trợ 6.500.000 đồng.

Tổ chức họp mặt chị em phụ nữ nhân kỷ niệm ngày truyền thống Phụ nữ Việt Nam 20/10, đồng thời kết hợp với Hội Liên hiệp phụ nữ thành phố mời báo cáo viên Trần Thị Ngọc Nữ tập huấn về Luật Trẻ em được Quốc hội 13 thông qua có hiệu lực thi hành ngày 01 tháng 06 năm 2017. Kinh phí 11.750.000 đồng, Hội LHPN thành phố hỗ trợ 6.500.000 đồng.

Tham gia chương trình “Vẻ đẹp vầng trăng khuyết” do Hội Liên hiệp phụ nữ thành phố Hồ Chí Minh tổ chức nhân ngày bảo vệ, chăm sóc người khuyết tật 18/4, tham gia một gian hàng trưng bày giới thiệu sản phẩm thủ công của chị em người mù làm ra. Tại chương trình có nhiều phụ nữ mù được tuyên dương phụ nữ vượt khó.

Vận động và tổ chức trao 40 suất học bổng của Hội bảo trợ bệnh nhân nghèo tặng cho các em học sinh là con của cán bộ, hội viên nhân viên Hội Người mù có thành tích vượt khó học giỏi.

Tổ chức lớp tập huấn “Nâng cao năng lực và trao quyền cho phụ nữ” trong tháng 8/2017 từ nguồn tài trợ của Tổng Lãnh sự quán Úc tại Thành phố Hồ Chí Minh với kinh phí là 40.900.000 đồng.

Trong năm, tại các quận huyện Hội có 488 lượt chị em phụ nữ được tặng quà, trợ cấp với tổng số tiền là 595.876.000 đồng. 220 lượt trẻ em được tặng quà số tiền là 217.800.000 đồng.

Hội Liên hiệp phụ nữ thành phố vận động tặng 10 suất học bổng trị giá 15.900.000 đồng, Hội Bảo vệ quyền trẻ em thành phố cấp cho 01 em học bổng xuyên suốt từ cấp 1 cho đến hết bậc trung học phổ thông. Trung tâm công tác xã hội trẻ em thành phố trực thuộc Sở Lao động – thương binh và xã hội tổ chức cho 04 con của hội viên đi tham gia Hội trại “Chấp cánh ước mơ” tại Cần Giờ, 02 em được hỗ trợ học bổng 700.000 đồng/em.

Thư viện sách nói thành phố cũng đã trao 15 suất học bổng Ánh Sen cho các em học sinh mù theo học Chương trình giáo dục tiền hòa nhập tại Hội trị giá 22.500.000 đồng.

Quan tâm chăm lo tặng quà cho các em học sinh nhân ngày quốc tế thiếu nhi 1/6 với số tiền là 4.550.000 đồng. Tặng quà Trung thu cho cho các em thiếu nhi là học sinh mù và con của cán bộ nhân viên người lao động của đơn vị số tiền là 4.500.000 đồng, đồng thời vận động công ty Grival tặng 200 bánh Trung thu cho tất cả cán bộ nhân viên Thành Hội.

Đưa 15 em học sinh mù tham gia chương trình “Trung thu cho em” do Trung tâm công tác xã hội tổ chức, 14 em học sinh tham gia chương trình “Vầng trăng yêu thương” do Sở LĐTB&XH tổ chức.

Kết hợp với Saigontourist tổ chức cho các em học sinh mù du lịch biển Vũng tàu, giao lưu trong chương trình “Thắp sáng niềm tin năm 2017, qua đó được chương trình tặng học bổng cho 05 em học sinh có thành tích học tập tốt và quà cho các em là dàn Karaoke trị giá 10.000.000 đồng.

V- CÔNG TÁC ĐỐI NGOẠI

Tiếp đoàn khách là giáo viên mù Hội Người mù Hàn Quốc đến giao lưu và tặng quà mô hình trực quan cho Hội Người mù thành phố. Đây cũng là hình thức giao lưu nhân dân trong công tác đối ngoại.

Tiếp tổ chức MMS Singapore do Liên hiệp các tổ chức hữu nghị thành phố giới thiệu đến tìm hiểu các dự án xin tài trợ của Hội.

Làm việc với viên chức Tổng Lãnh sự quán Nhật tại Thành phố Hồ Chí Minh khảo sát dự án xin trang thiết bị cho phòng học vi tính tại Trung tâm dạy nghề cho người mù tại Thủ Đức.

Tham gia tập huấn công tác đối ngoại nhân dân và tổ chức phi chính phủ nước ngoài.

VI - KINH PHÍ:

Tổng số thu kinh phí trong kỳ do ngân sách nhà nước hỗ trợ gắn với nhiệm vụ được giao là: 3.729.030.000 đồng.

Tổng số chi cho các hoạt động thực hiện nhiệm vụ của hội là: 2.573.250.000 đồng.

Chi hoạt động quản lý Hội (lương + phụ cấp cho cán bộ chuyên trách quận, huyện Hội): 610.000.000 đồng.

VII- NHẬN XÉT – ĐÁNH GIÁ:

Năm 2017, hoạt động trong điều kiện không ít khó khăn nhưng với sự chỉ đạo thống nhất, cụ thể của Ban Thường vụ, Ban Chấp hành và sự phối hợp chặt chẽ giữa các ban chuyên môn và ý thức trách nhiệm của cán bộ, hội viên, Hội Người mù thành phố đã hoàn thành hiệu quả các kế hoạch công tác năm theo nghị quyết đã được Ban chấp hành thông qua.

Tranh thủ được sự quan tâm của Thành ủy, Ủy ban Nhân dân Thành phố về các chế độ chính sách an sinh xã hội, giúp cho người mù cải thiện cuộc sống.

Quỹ Quốc gia giải quyết việc làm đã được sử dụng tốt, đúng mục đích, đúng đối tượng, hiệu quả cao, nghiêm túc trong việc trả nợ, lãi giữ vững uy tín của Hội, nguồn vốn thiết thực giúp cho nhiều hội viên phát triển kinh tế gia đình.

Công tác dạy nghề: Tổ chức được 01 lớp tin học dành cho người mù, 2 lớp dạy nghề kết cườm cho chị em phụ nữ, nâng cao chất lượng lao động người mù.

Công tác xã hội hóa trong hoạt động Hội đã giúp cho Hội có điều kiện tổ chức các hoạt động phong phú, chăm sóc người mù tốt hơn.

Tập thể cán bộ, nhân viên Hội Người mù thành phố đã cố gắng nỗ lực trong tất cả các mặt công tác, chăm lo ngày một tốt hơn đời sống vật chất tinh thần cho người mù, đạt được một số kết quả nhất định. Cán bộ, hội viên phấn khởi đoàn kết cùng xây dựng Hội ngày càng phát triển, phù hợp với tình hình mới.

VIII- HẠN CHẾ - TỒN TẠI:

Hoạt động xoa bóp – massage của Hội người mù vẫn chưa được xem xét cấp giấy phép kinh doanh dịch vụ.

Việc phát triển tổ chức Hội, thành lập quận, huyện Hội mới còn gặp khó khăn do sự quan tâm của chính quyền địa phương chưa đúng mức.

Nguồn vốn cho vay giải quyết việc làm không được bổ sung nên chưa đáp ứng được nhu cầu vay của hội viên ở các quận, huyện Hội.

Thủ tục, hồ sơ kỷ thuật xây dựng chưa hoàn chỉnh nên chưa tiến hành sửa chữa Trung tâm dạy nghề trong năm 2017.

IX- KIẾN NGHỊ:

Đề nghị Sở Lao động Thương binh Xã hội thành phố giúp đỡ đưa nghề xoa bóp massage dành cho người mù vào danh mục đào tạo nghề cho người khuyết tật năm 2018.

Đề nghị Ban dân vận Thành ủy, Sở Lao động – Thương binh và Xã hội, Sở Nội vụ có ý kiến chỉ đạo 03 quận, huyện (Quận 2, huyện Bình Chánh, huyện Cần Giờ) chưa có tổ chức Hội, tạo điều kiện thuận lợi, giúp đỡ người mù thành lập Hội theo Kết luận số 73-KL/ TW, ngày 16 tháng 6 năm 2010 của Ban bí thư Trung ương Đảng về “tiếp tục thực hiện Chỉ thị 51- CT/TW, ngày 12 tháng 4 năm 1989 của Bộ Chính trị về việc: “Giúp đỡ Hội Người mù Việt Nam hoạt động”.

PHẦN II:

PHƯƠNG HƯỚNG NHIỆM VỤ CÔNG TÁC NAÊM 2018:

I- CÔNG TÁC TỔ CHỨC:

Chỉ đạo các cơ sở Hội mãn nhiệm kỳ trong năm 2018, tiến hành tổ chức đại hội theo quy định của Điều lệ Hội.

Tổ chức hội nghị sơ kết, tổng kết, hội nghị BCH, tập huấn công tác Hội theo Điều lệ Hội quy định.

Tiếp tục thực hiện công tác kiểm tra để đôn đốc, nhắc nhở các đơn vị Hội về viêc thực hiện Điều lệ Hội, qui chế làm việc, cuộc vận động cải cách hành chính, công tác văn thư lưu trữ, quản lý hồ sơ tài chính, vốn vay.

Tham dự Hội nghị Tổng kết 10 năm cuộc vận động “Tăng cường đoàn kết, chủ động vươn lên, bình đẳng hòa nhập với cộng đồng” do Hội Người mù Việt Nam phát động.

Tiến hành sửa chữa Trung tâm dạy nghề cho người mù tại quận Thủ Đức với nguồn kinh phí hỗ trợ của Ủy ban nhân dân thành phố.

II- CÔNG TÁC TUYÊN VĂN GIÁO:

Tiếp tục củng cố mạng lưới cộng tác viên và đôn đốc việc gửi tin, bài cho báo Đặc san 5/1 và báo Đời Mới của Trung ương Hội.

Thường xuyên theo dõi và chỉ đạo việc phân phối các loại sách, báo, băng kịp thời đến các cơ sở Hội.

Tiếp tục điều tra khảo sát để đẩy mạnh việc tổ chức các lớp xóa mù chữ ở các cơ sở Hội. Có kế hoạch kiểm tra xoá mù chữ tại một số đơn vị quận, huyện.

Tổ chức Hội thi văn nghệ toàn thành hội tạo điều kiện sinh hoạt văn hóa, sân chơi bổ ích cho hội viên người mù.

Tổ chức các buổi sinh hoạt chính trị, vận động hội viên tiếp tục “đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” theo Chỉ thị 05-CT/TW ngày 15 tháng 5 năm 2016 của Bộ Chính trị.

III- CÔNG TÁC LAO ĐỘNG SẢN XUẤT VÀ ĐỜI SỐNG:

Tổng kết 10 năm chương trình “Việc làm- Xóa đói giảm nghèo” theo hướng dẫn của TW Hội.

Tiếp tục triển khai chương trình vay vốn quỹ Quốc gia về việc làm theo kênh của Hội một cách có hiệu quả. Thường xuyên theo dõi, chỉ đạo các cơ sở Hội luôn quan tâm, giúp đỡ các hội viên có đủ điều kiện có nhu cầu vay, được vay vốn để tạo việc làm.

Tổ chức các lớp dạy nghề cho người mù từ nguồn kinh phí hợp đồng với TW Hội theo đề án dạy nghề cho người khuyết tật.

Tiếp tục chỉ đạo các cơ sở Hội theo dõi chặt chẽ và hướng dẫn hội viên có đủ điều kiện nhưng chưa được hưởng trợ cấp xã hội theo Nghị định 28/NĐ-CP của Chính phủ để chính quyền địa phương quan tâm giải quyết, phấn đấu đạt tỉ lệ 100% HV đủ điều kiện được hưởng trợ cấp xã hội và được cấp thẻ BHYT theo quy định.

Đẩy mạnh thực hiện vận động xã hội hóa từ nguồn lực của xã hội chăm lo một cách thiết thực và hiệu quả đối với người mù như dạy nghề, việc làm theo khả năng, đỡ đầu trong học tập, đặc biệt là vận động quà Tết Mậu Tuất 2018 cho hội viên.

IV- CÔNG TÁC PHỤ NỮ VÀ TRẺ EM:

Tiếp tục triển khai các hoạt động theo sự chỉ đạo và hướng dẫn của Hội Người mù Việt Nam và Ban Nữ công Sở LĐ-TB&XH.

Phối hợp liên kết với Hội Liên Hiệp Phụ nữ thành phố trong hoạt động chăm lo đời sống vật chất và tinh thần, việc làm, vấn đề bình đẳng giới cho chị em phụ nữ mù năm 2018.

Tổ chức họp mặt chị em phụ nữ nhân các ngày Quốc tế Phụ nữ 8/3 và kỷ niệm ngày thành lập Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam 20/10.

Kết hợp với Saigontourist tổ chức cho các em học sinh mù du lịch biển trong chương trình “Thắp sáng niềm tin” hàng năm.

Vận động các nhà tài trợ cấp học bổng cho con các hội viên có hoàn cảnh khó khăn, vượt khó năm học 2018-2019.

V- CÔNG TÁC ĐỐI NGOẠI:

Tiếp tục mở rộng mối quan hệ với các tổ chức phi chính phủ quốc tế, Hội Người mù ở một số nước để vận động, tìm kiếm nguồn viện trợ cho hoạt động Hội.

Nơi nhận:

- Ban Dân vận Thành ủy;

- Thường trực Ủy ban Nhân dân Tp. HCM;

- Ủy ban Mặt trận Tổ Quốc VN Tp. HCM;

- Ban Thi đua khen thưởng thành phố;

- Khối trưởng Khối thi đua 20, Hội Phụ nữ từ thiện TP;

- Sở LĐ-TB&XH (gồm P. GĐ, Phòng TC, P.BTXH);

- Sở Nội vụ;

- Hội Người mù Việt Nam;

- 21 quận, huyện Hội và 2 Chi hội trực thuộc;

- Lưu VT -TC.

TM. BAN THƯỜNG VỤ

CHỦ TỊCH


Nguyễn Đình Kiên