Untitled Document

Trang Chủ >>> Văn Bản

Báo cáo Tổng kết công tác Hội năm 2017 và Phương hướng hoạt động năm 2018


Tiếp tục thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu nhiệm kỳ VIII (2015-2020) của Hội người mù thành phố Hồ Chí Minh và chương trình hoạt động gắn liền với nhiệm vụ chính trị được giao, triển khai các mặt hoạt động công tác Hội, hưởng ứng các chương trình của thành phố phát động, thực hiện các mục tiêu đã đề ra trên cơ sở tiếp tục củng cố, phát triển tổ chức, bám sát và vận dụng các chế độ chính sách của Đảng và Nhà nước nhằm chăm lo đời sống vật chất và tinh thần cho hội viên, người mù. Thi đua lập thành tích chào mừng Đại hội đại biểu Hội Người mù Việt Nam lần thứ IX nhiệm kỳ (2017-2022).


HỘI NGƯỜI MÙ

THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH


CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc Lập - Tự Do - Hạnh Phúc


Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 21 tháng 11 năm 2017

BÁO CÁO

TỔNG KẾT CÔNG TÁC HỘI NĂM 2017

PHƯƠNG HƯỚNG HỌAT ĐỘNG NĂM 2018

TÌNH HÌNH CHUNG

Tiếp tục thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu nhiệm kỳ VIII (2015-2020) của Hội người mù thành phố Hồ Chí Minh và chương trình hoạt động gắn liền với nhiệm vụ chính trị được giao, triển khai các mặt hoạt động công tác Hội, hưởng ứng các chương trình của thành phố phát động, thực hiện các mục tiêu đã đề ra trên cơ sở tiếp tục củng cố, phát triển tổ chức, bám sát và vận dụng các chế độ chính sách của Đảng và Nhà nước nhằm chăm lo đời sống vật chất và tinh thần cho hội viên, người mù. Thi đua lập thành tích chào mừng Đại hội đại biểu Hội Người mù Việt Nam lần thứ IX nhiệm kỳ (2017-2022).

Hội Người mù thành phố trân trọng báo cáo kết quả thực hiện nhiệm vụ công tác Hội năm 2017 và phương hướng nhiệm vụ năm 2018, cụ thể như sau:

PHẦN I:

BÁO CÁO TỔNG KẾT CÔNG TÁC HỘI NĂM 2017

I- CÔNG TÁC TỔ CHỨC:

1. Công tác xây dựng và phát triển Hội:

Hiện số cơ sở Hội là 21 quận, huyện hội và 02 Chi hội trực thuộc

Số đơn vị có trụ sở hoạt động là 21.

Trong năm, số tăng/giảm HV là 92/64.

Thống kê đến 30/10/2017, tổng số hội viên là 1.398 (trong đó số hội viên nữ là 586) và có 65 chi hội.

Tổng số thành viên trong Ban Chấp hành Thành Hội là 26 ủy viên.

Tổng số người làm việc tại Thành Hội là 25 người.

Trong đó số biên chế được cơ quan có thẩm quyền giao tại Thành Hội là 10 người.

2. Về công tác tổ chức:

Tổ chức các Hội nghị giao ban Ban chấp hành định kỳ hàng quý, hội nghị sơ kết, tổng kết công tác theo quy định của Điều lệ Hội.

Chỉ đạo và hướng dẫn Hội Người mù quận 10, Tân Bình, Tân Phú, Thủ Đức, quận 4 tổ chức thành công đại hội nhiệm kỳ năm 2017.

Tiếp tục đôn đốc việc thực hiện Đề án cải cách hành chính trong toàn hội. Nhắc nhở các quận, huyện Hội về thực hiện quy chế quản lý và sử dụng con dấu.

Tham dự Hội nghị Ban Chấp hành Hội Người mù Việt Nam tại Thừa Thiên Huế.

Cử 2 cán bộ tham gia học khóa quản lý nhà nước tại Học viện cán bộ thành phố.

Làm việc với Ban dân vận huyện ủy huyện Bình Chánh đề nghị giúp đỡ để thành lập Ban vận động thành lập Hội Người mù huyện Bình Chánh sau khi có văn bản số 955/BDV-TU của Ban dân vận Thành ủy và công văn số 209/CV-HNMTC ngày 26/6/2017 về việc đề nghị giúp đỡ thành lập Hội Người mù tại địa phương.

Tích cực tác động và được Ủy ban nhân dân thành phố chấp thuận về việc khám giám định lại mức độ khuyết tật cho người mù hai mắt theo công văn số 3901/UBND-VX ngày 23 tháng 6 năm 2017. Đến nay, Sở Lao động Thương binh và xã hội đã triển khai phối hợp với Trung tâm giám định y khoa thành phố tiến hành thực hiện hoàn tất việc giám định lại mức độ khuyết tật cho người mù tại 24 quận, huyện của thành phố làm cơ sở cấp lại giấy chứng nhận khuyết tật để được hưởng mức trợ cấp đối với người khuyết tật đặc biệt nặng theo quy định. Đây là sự nỗ lực rất lớn của Hội Người mù thành phố nhằm tranh thủ sự quan tâm của chính quyền thành phố về chính sách an sinh xã hội đối với người mù cũng như thực hiện các quy định của Luật Người Khuyết tật.

Thực hiện đóng Bảo hiểm xã hội tự nguyện cho 38 cán bộ chuyên trách của các quận, huyện Hội năm 2017 với tổng số tiền là 305.250.000 đồng từ nguồn ngân sách thành phố.

Tiếp nhận xe ô tô Mecedes 9 chỗ từ kho công sản Sở Tài chính về đưa vào sử dụng phục vụ công tác Hội

Sơn mới lại hội trường và mặt tiền khu nhà làm việc tại trụ sở Hội Người mù thành phố với kinh phí 92.000.000 đồng. Trang bị tại hội trường 80 cái ghế mới trị giá 45.980.000 đồng.

Tổ chức Hội nghị góp ý cho văn kiện Đại hội đại biểu Hội Người mù Việt Nam lần thứ IX nhiệm kỳ (2017-2022), Giới thiệu thành phần đại diện vào Ban Chấp hành TW Hội khóa IX và bầu đoàn đại biểu tham dự Đại hội HNM VN lần thứ IX vào tháng 12/2017 tại Hà Nội.

Thường trực thành Hội có buổi làm việc với Giám đốc Sở Lao động – Thương binh và Xã hội ngày 12 tháng 9 năm 2017 và các phòng tổ chức cán bộ, phòng kế hoạch tài chính, Văn phòng Sở tại Hội về tình hình hoạt động của Hội trong 9 tháng đầu năm và triển khai thực hiện nhiệm vụ trong những tháng còn lại của năm 2017.

Tổ chức thành công Đại hội Công đoàn cơ sở Hội Người mù thành phố nhiệm kỳ VI (2017-2022).

Đóng góp cho Ủy ban mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố 3.000.000 đồng giúp đỡ đồng bào bị thiệt hại do lũ lụt, ủng hộ cho Quỹ “Vì biển đảo quê hương, vì tuyến đầu Tổ quốc”.

Công tác kiểm tra:

Ban kiểm tra Thành hội đã làm việc với Hội người mù quận 5, Hội Người mù quận Thủ Đức, HNM quận Tân Phú về tình hình hoạt động của quận Hội.

Qua kiểm tra, 100% quận, huyện hội có quy chế làm việc theo quy định.

Công tác Tập huấn:

Năm 2017, thành Hội đã tổ chức tập huấn 02 chuyên đề về “Tư duy tích cực trong giao tiếp” và “Đạo đức công vụ” cho các cán bộ chuyên trách và ủy viên kiểm tra các quận, huyện Hội.

Khen thưởng:

Thành Hội vinh dự nhận được:

- 01 Bằng khen của Hội Người mù Việt Nam khen tặng cán bộ, hội viên Hội Người mù Tp. HCM đã hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ năm 2016.

- 01 Bằng khen của Ủy ban Nhân dân thành phố khen thưởng đơn vị xuất sắc năm 2016

Thành Hội trình Hội đồng thi đua khen thưởng Hội Người mù Việt Nam đề nghị tặng kỷ niệm chương “Vì hạnh phúc người mù” cho 04 cán bộ Hội Người mù quận, huyện đã có nhiều đóng góp lâu dài cho hoạt động của Hội và 5 cán bộ lãnh đạo chính quyền các địa phương có nhiều quan tâm giúp đỡ cho hoạt động Hội.

Năm 2017, Hội Người mù thành phố đã ra quyết định tặng giấy khen cho 16 tập thể đơn vị quận, huyện Hội đạt thành tích xuất sắc trong năm 2016, 07 tập thể nhân Đại hội nhiệm kỳ của các quận, huyện Hội năm 2017 và 10 cá nhân đạt thành tích trong công tác hội.

Quyết định tặng giấy khen cho 18 tiết mục đoạt giải Hội thi văn nghệ toàn thành Hội năm 2017 với tổng số tiền thưởng là 7.400.000 đồng.

II – CÔNG TÁC TUYÊN VĂN GIÁO:

1/ Công tác văn hóa – văn nghệ :

Xóa mù chữ:

Trong năm, các cơ sở Hội đã tổ chức mở 10 lớp xóa mù chữ cho 27 hội viên. 24 lớp tin học cho 158 người học.

Tính đến nay có trên 703 HV đọc thông viết thạo chữ Braille và đa số các Ủy viên Ban chấp hành sử dụng tốt chữ Braille trong công tác. Số hội viên thường xuyên đọc, nghe sách, báo, tài liệu là 1047 lượt người. Số cơ sở Hội sử dụng công nghệ thông tin, internet trong hoạt động hội là 23 đơn vị. Tổng số hội viên đã được học tin học và ứng dụng trong học tập, công tác và đời sống là 219 người.

Theo báo cáo của các cơ sở hội, ở bậc tiểu học có 17 em học hoà nhập, ở bậc Trung học cơ sở: 40 em và trung học phổ thông: 34 HV, Cao đẳng đại học: 22 người đang học, số người tốt nghiệp cao đẳng, Đại học trong kỳ là 06 HV. Tổng số hội viên có trình độ từ Cao đẳng trở lên là 59 người.

Trong năm, Thành Hội cử 02 hội viên tham dự cuộc thi đọc và viết chữ Braille bằng Tiếng Anh do Hiệp hội Người mù thế giới khu vực Đông Nam Á tổ chức tại Thái Lan, kết quả có 01 hội viên Lê Hồng Vũ Minh trường PTĐB NĐC đạt giải ba thi đọc.

Triển khai cuộc thị ONKYO “Chữ Braille trong cuộc đời tôi” lần thứ 15 do Hiệp hội Người mù Châu Á Thái Bình Dương tổ chức. Chọn 02 bài của hội viên HNM quận 11 và HNM quận Bình Thạnh gửi dự thi vòng quốc gia.

Tiếp tục tổ chức Chương trình giáo dục tiền hòa nhập tại Thành Hội, năm học 2016 – 2017 cho các cháu học sinh mù mồ côi tại Hội. Tổng số học sinh mù học nội trú tại trụ sở Hội là 24 em.

Phổ biến đến các quận huyện hội tham gia Giải thể thao người khuyết tật do Sở Văn hóa Thể thao tổ chức năm 2017. Hội viên người mù các địa phương tham gia các hoạt động thể dục thể thao như bóng đá, điền kinh, judo, cờ vua với số người tham gia là 66 người, đạt được 01 Huy chương đồng cờ vua. Một hội viên Hội Người mù quận Bình Thạnh tham gia giải cờ vua Paragame tại Malaysia đạt được huy chương bạc. Hội viên HNM quận Tân Bình tham gia giải bơi lội người khuyết tật toàn quốc được 2 HCV, 3 HCB.

2/ Công tác thông tin – tuyên truyền:

Tuyên truyền đến toàn thể CBNV-LĐ về Nghị quyết Hội nghị lần thứ IV Ban chấp hành TW Đảng khóa XII, và Chỉ thị 05-CT/TW của Bộ Chính trị và học tập chuyên đề “những nội dung cơ bản của tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” bằng hình thức trích đọc nội dung trong tác phẩm “Phong cách Hồ Chí Minh”.

Sinh hoạt chính trị trong cơ quan tuyên truyền kỷ niệm 87 năm ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam, kỷ niệm 110 năm ngày sinh Tổng Bí thư Nguyễn Văn Linh và kết quả chuyến thăm nước Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa của Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng, kỷ niệm ngày Thương binh Liệt sỹ 27/7 và tuyên truyền về Hội nghị APEC được tổ chức tại Việt Nam năm 2017. Kết quả phát triển kinh tế - văn hóa - xã hội năm 2016 và phương hướng, nhiệm vụ năm 2017. Nghị quyết Trung ương 4, nghị quyết Trung ương 5 khóa XII về" Tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng; ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện "tự chuyển biến", "tự chuyển hóa" trong nội bộ. Tuyên truyền các chuyến thăm của lãnh đạo Đảng, Nhà nước tới các nước, về Cuộc vận động "Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh", "Chương trình mục tiêu quốc gia về xây dựng nông thôn mới trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh.v.v… Thu hút 473 lượt cán bộ, nhân viên tại cơ quan tham gia.

Có văn bản hướng dẫn các cơ sở Hội về Công tác định hướng dư luận xã hội.

Kiểm tra xoá mù chữ tại HNM quận 8.

Tham gia đóng góp tin bài cho báo chữ Việt của Hội Người mù Việt Nam xuất bản nhằm chào mừng Đại hội đại biểu nhiệm kỳ IX (2017-2022).

Trong kỳ, có 49 tin, bài của cộng tác viên được đăng trên các báo, đài, Tạp chí Đời Mới với số cộng tác viên tham gia viết tin, bài được đăng là 24 người.

Công tác thư viện:

Tiếp tục duy trì hoạt động thư viện tại Thành Hội, trong kỳ đã nhận từ Thư viện sách nói 166 đĩa CD và Hội Người mù VN 156 đĩa CD và 1.011 sách, báo chữ Braille; phân phối đến hội viên cơ sở Hội là 139 đĩa CD, 994 sách, báo chữ Braille; phục vụ trực tiếp tại thư viện 245 lượt hội viên mượn sách và 93 lượt HV mượn băng đĩa.

Phân phối cho mỗi quận, huyện Hội 01 bộ đĩa CD tài liệu pháp luật bằng âm thanh dành cho người mù về một số luật của Việt Nam từ Thư viện pháp luật của Sở Tư pháp.

Tiếp tục sử dụng hệ thống máy in chữ Braille in sách giáo khoa chương trình giáo dục tiền hòa nhập cho trẻ em mù đang học nội trú tại trụ sở Hội. Trong năm, Ấn hành Đặc san 5/1 của Thành Hội 2 kỳ, 50 bản chữ Braille.

III- CÔNG TÁC LAO ĐỘNG SẢN XUẤT-VIỆC LÀM VÀ ĐỜI SỐNG:

1/ Tạo việc làm:

Chương trình vay vốn tạo việc làm:

Tiếp tục triển khai chương trình vay vốn quỹ quốc gia về việc làm do Thành Hội quản lý số vốn hiện nay là 1.023.000.000 đồng, cho 106 hội viên 17 đơn vị quận, huyện Hội được vay.

Dịch vụ tạo việc làm:

Tiếp tục củng cố và ổn định 02 cơ sở dịch vụ xoa bóp do Hội quản lý, tạo việc làm ổn định cho 38 kỹ thuật viên. Tổng doanh thu trong năm là: 2.154.980.000 đồng.

Thu nhập bình quân của kỹ thuật viên hiện nay là 2.500.000 đồng/người/tháng. 100% kỹ thuật viên chính thức được tham gia BHYT, BHXH, BHTN theo đúng Luật Lao động quy định và được hưởng các chế độ phúc lợi khác như khen thưởng nhân dịp các ngày lễ, Tết theo khả năng tài chính của Hội.

Hiện nay, ngoài 02 cơ sở do Thành Hội quản lý, HV một số quận, huyện cũng đã tự tổ chức các cơ sở dịch vụ xoa bóp như: quận 10, Gò Vấp, Bình Thạnh với 11 cơ sở, giải quyết việc làm cho 68 hội viên người mù.

Dạy nghề:

Tổ chức 02 lớp dạy nghề kết cườm cho 20 chị em hội viên mù với kinh phí được tài trợ bởi Ban SD Việt Nam số tiền là 39.000.000 đồng và Quỹ Tâm Nguyện Việt số tiền 34.900.000 đồng.

Tổ chức 01 lớp dạy vi tính văn phòng dành cho 10 hội viên người mù, kinh phí từ Tổng cục dạy nghề thông qua hợp đồng dạy nghề với Hội Người mù Việt Nam.

Tham gia hội nghị đánh giá hiệu quả nghề xoa bóp tẩm quất và hội thi tay nghề xoa bóp tẩm quất toàn quốc lần thứ nhất do Trung ương Hội tổ chức tại Thanh Hóa.

Có văn bản gửi Sở Lao động - Thương binh và Xã hội đề nghị đưa nghề xoa bóp tẩm quất dành cho người mù vào danh mục đào tạo nghề cho người khuyết tật thành phố.

2/ Chăm lo đời sống và các chương trình khác:

Chăm lo đời sống cho hội viên là nhiệm vụ trọng tâm, xuyên suốt trong hoạt động Hội, được Thành Hội và các cơ sở Hội quan tâm thực hiện cũng như được sự quan tâm giúp đỡ của chính quyền và các tổ chức, cá nhân từ thiện.

Tại Thành Hội, chăm lo Tết Đinh Dậu cho toàn thể cán bộ nhân viên và người lao động đang công tác với tổng số tiền là 298.117.000đ.

Nhân dịp Tết Nguyên đán Đinh Dậu, Lãnh đạo Ủy ban nhân dân thành phố đã đến thăm và tặng