Untitled Document

Trang Chủ >>>

Báo cáo tóm tắt kết quả hoạt động Nhiệm kỳ VIII (2015 - 2020) và phương hướng nhiệm vụ nhiệm kỳ IX (2020 - 2025)


Đây là vấn đề then chốt và xuyên suốt trong quá trình hoạt động của Hội. Thành hội tiến hành xây dựng Chương trình hành động nhiệm kỳ và triển khai các mặt công tác một cách đồng bộ và hiệu quả Nghị quyết Đại hội.


HỘI NGƯỜI MÙ

THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH


Số:99 /BC-HNM

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc Lập - Tự Do - Hạnh Phúc


Thành phố Hồ Chí Minh, ngày tháng năm 2020

BÁO CÁO TÓM TẮT

KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG NHIỆM KỲ VIII (2015-2020)

PHƯƠNG HƯỚNG NHIỆM VỤ NHIỆM KỲ IX (2020-2025)

Năm năm qua, Hội Người mù thành phố Hồ Chí Minh hoạt động trong tình hình đất nước tiếp tục công cuộc đổi mới và phát triển mạnh mẽ, đạt được nhiều thành tựu quan trọng về kinh tế, chính trị, quốc phòng an ninh được giữ vững đời sống vật chất tinh thần của nhân dân ngày càng được nâng cao. Với tinh thần “Đoàn kết, dân chủ, đổi mới, hội nhập, tích cực tham gia vào các chương trình của Nhà nước”, vì sự nghiệp xây dựng tổ chức Hội ngày càng phát triển, vì sự tiến bộ và hạnh phúc của người mù và trong không khí thi đua lập thành tích chào mừng Đại hội Đảng bộ các cấp, Đại hội đại biểu Đảng bộ thành phố lần thứ XI, nhiệm kỳ 2020-2025 tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng, Hội Người mù thành phố xây dựng Báo cáo Tổng kết nhiệm kỳ VIII (2015-2020) và phương hướng nhiệm vụ nhiệm kỳ IX (2020-2025) với nội dung sau:

PHẦN I

KẾT QUẢ THỰC HIỆN NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI ĐẠI BIỂU HỘI NGƯỜI MÙ THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH NHIỆM KỲ VIII (2015-2020

I- CÔNG TÁC TỔ CHỨC:

Đây là vấn đề then chốt và xuyên suốt trong quá trình hoạt động của Hội. Thành hội tiến hành xây dựng Chương trình hành động nhiệm kỳ và triển khai các mặt công tác một cách đồng bộ và hiệu quả Nghị quyết Đại hội.

Trong nhiệm kỳ đã kết nạp thêm 342 hội viên đạt 137% chỉ tiêu Nghị quyết đề ra, đến nay Hội Người mù thành phố đã có 21 quận, huyện Hội và 02 Chi hội trực thuộc với tổng số 1.442 hội viên trong đó có 609 hội viên nữ. Tại các quận huyện Hội thành lập được 65 chi hội. Ban chấp hành gồm 26 ủy viên, Ban Thường vụ 07 vị. Hội được Ủy ban nhân dân thành phố giao 10 định suất người làm việc ở Hội đặc thù hưởng lương từ ngân sách thành phố.

Chỉ đạo và hướng dẫn các quận, huyện Hội mãn nhiệm kỳ tổ chức thành công Đại hội nhiệm kỳ đúng thời gian quy định. Thông qua đại hội, kiến nghị các ban ngành chính quyền địa phương quan tâm giúp đỡ nhiều hơn đối với hoạt động của các quận huyện Hội như xét cấp kinh phí hoạt động, phụ cấp cho ủy viên Ban Chấp hành phụ trách kiểm tra…

Sau khi có văn bản số 955/BDV-TU của Ban Dân vận Thành ủy, Ban Thường vụ Hội Người mù thành phố đã liên hệ, làm việc nhiều lần với Ban dân vận huyện ủy, Phòng Nội vụ, Phòng Lao động Thương binh và Xã hội huyện Bình Chánh đề nghị giúp đỡ để thành lập Ban vận động thành lập Hội Người mù huyện Bình Chánh; Tuy nhiên vì nhiều lý do khách quan, cho đến nay vẫn chưa đáp ứng được nguyện vọng thành lập Hội Người mù huyện Bình Chánh.

Về chính sách an sinh xã hội, giúp cho người mù cải thiện cuộc sống:

Hội Người mù thành phố tích cực có văn bản trình Ủy ban nhân dân thành phố, Sở Lao động Thương binh và Xã hội thành phố trình bày về các kiến nghị của Hội và đã có một số kết quả nhất định như sau:

- Ủy ban nhân dân thành phố chấp thuận về việc cho khám giám định lại mức độ khuyết tật cho tất cả người mù hai mắt để người mù được hưởng mức trợ cấp đối với người khuyết tật đặc biệt nặng. Đây là sự nỗ lực rất lớn của Hội Người mù thành phố nhằm tranh thủ sự quan tâm của chính quyền thành phố về chính sách an sinh xã hội đối với người mù.

- Ủy ban nhân dân thành phố chấp thuận chủ trương hỗ trợ từ ngân sách thành phố cho các đối tượng cán bộ chuyên trách gồm chủ tịch, phó chủ tịch và nhân viên sáng của Hội Người mù quận, huyện tham gia Bảo hiểm xã hội tự nguyện.

- Ủy ban nhân dân thành phố đã có quyết định số 3733/QĐ-UBND ngày 21 tháng 7 năm 2016 ban hành Danh mục đào tạo nghề cho người khuyết tật trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh đến năm 2020 trong đó có nghề Tin học dành cho người mù và nghề thủ công kết cườm trình độ sơ cấp nghề.

- Ủy ban nhân dân thành phố chấp thuận chủ trương và bố trí kinh phí sửa chữa Trung tâm dạy nghề cho người mù với số tiền là 750.219.000 đồng.

- Thành Hội cũng được Ủy ban nhân dân thành phố ưu tiên điều chuyển 01 xe ô tô Mecedes 9 chỗ phục vụ công tác Hội.

Tổ chức tổng kết 10 năm thực hiện cuộc vận động “Tăng cường đoàn kết, chủ động vươn lên, bình đẳng hòa nhập với cộng đồng”, tổng kết 10 năm Chương trình “Hành động việc làm, xóa đói giảm nghèo” do TW Hội phát động.

Về cơ sở vất chất, sơn mới lại hội trường và mặt tiền khu nhà làm việc tại trụ sở Hội Người mù thành phố, Trang bị tại hội trường 30 cái bàn họp, 80 cái ghế , hệ thống âm thanh hoàn chỉnh cho hội trường, tổng kinh phí 313.627.200 đồng.

Xây lại tường rào Trung tâm dạy nghề cho người mù Thủ Đức, kinh phí 264.000.000 đồng từ quỹ Hội.

Một số Hội Người mù quận, huyện cũng được sự quan tâm của chính quyền địa phương hỗ trợ đầu tư xây sửa lại trụ sở, trang bị máy vi tính và phương tiện làm việc.

Tổ chức thành công Lễ Kỷ niệm 50 năm ngày thành lập Hội Người mù Việt Nam và Kỷ niệm 40 năm ngày thành lập Hội Người mù thành phố Hồ Chí Minh (26/5/1979 – 26/5/2019). Nhận Cờ Truyền thống của Ủy ban nhân dân thành phố.

Tham dự Hội nghị Sơ kết 18 tháng thực hiện Đề án xây dựng thành phố Hồ Chí Minh trở thành đô thị thông minh. Qua hội nghị, Hội Người mù thành phố được Công ty cổ phần quốc tế AIC tặng 100 điện thoại di động thông minh tích hợp phần mềm dành cho người mù.

Công tác tập huấn:

Trong nhiệm kỳ VIII, Thành Hội đã cử 07 cán bộ quận, huyện Hội tham dự khóa đào tạo cán bộ do Trung tâm đào tạo cán bộ và phục hồi chức năng của Trung ương Hội tổ chức tại Bến Tre và Cần Thơ.

- Tổ chức tập huấn nghề công tác xã hội đối với người khuyết tật, tập huấn về công tác thi đua khen thưởng và tập huấn công tác vay vốn Quỹ quốc gia về việc làm và các chuyên đề “kỹ năng viết dự án cộng đồng” , chuyên đề “Kỹ năng giao tiếp ứng xử trong hội nghị”. Tập huấn về nghiệp vụ văn phòng và kỷ năng soạn thảo văn bản hành chính cho các cán bộ chuyên trách quận, huyện Hội.

II – CÔNG TÁC TUYÊN VĂN GIÁO:

1/ Công tác văn hóa – văn nghệ :

Xóa mù chữ:

Trong nhiệm kỳ, các cơ sở Hội đã tổ chức mở 44 lớp M1 cho 106 hội viên; 08 lớp M2 cho 14 hội viên.

Tính đến nay có trên 657 hội viên đọc thông viết thạo chữ Braille và đa số các Ủy viên Ban chấp hành sử dụng tốt chữ Braille trong công tác.

Tại các cơ sở hội, hội viên trẻ đã tự nỗ lực phấn đấu bồi dưỡng và nâng cao trình độ học vấn, tham gia các lớp học tại cơ sở hoặc học hòa nhập tại các Trung tâm Giáo dục thường xuyên. Theo báo cáo của các cơ sở hội, trình độ văn hóa hội viên càng lúc càng được nâng cao: cụ thể tiểu học 407 người, Trung học cơ sở: 267 người; trung học phổ thông: 140 hội viên, Cao đẳng đại học: 90 hội viên.

Liên tục trong năm năm, nhiều hội viên hội người mù thành phố đăng ký tham gia dự thi đọc và viết chữ Braille bằng Tiếng Anh do Hiệp Hội Người mù thế giới khu vực Đông Nam Á tổ chức tại Thái Lan. Kết quả có 01 giải nhất, 01 giải nhì, 01 giải 3 về thi đọc và 01 giải nhì về thi viết.

Văn nghệ:

22 tổ văn nghệ của các cơ sở Hội tiếp tục duy trì sinh hoạt thường xuyên, thu hút 228 hội viên tham gia các hội thi của địa phương cũng như Thành Hội tổ chức.

Hội Người mù thành phố đã phối hợp với Trung tâm Văn hóa thành phố Hồ Chí Minh tổ chức thành công Liên hoan nghệ thuật quần chúng “Tiếng hát từ trái tim lần thứ V” năm 2016, Ban tổ chức chọn 03 tiết mục xuất sắc nhất tham dự Liên hoan toàn quốc tại Hà Nội. Kết quả đạt được 02 huy chương vàng, 01 huy chương bạc và bằng khen xuất sắc toàn đoàn do TW Hội trao tặng.

Hàng năm, Thành Hội tổ chức Hội thi văn nghệ toàn thành Hội tạo sân chơi bổ ích cũng như cơ hội giao lưu tinh thần thu hút nhiều hội viên tham gia với nhiều tiết mục hay đoạt giải. Giao lưu văn nghệ “Từ trái tim đến trái tim” do Hội Liên hiệp thanh niên thành phố tổ chức. Tham dự Hội thi “Tiếng hát người khuyết tật” do Hội Bảo trợ người khuyết tật và trẻ mồ côi” tổ chức.

Hội viên người mù cũng rất tích cực tham dự phong trào thể dục thể thao tại Giải thể dục thể thao Người Khuyết tật thành phố, đại hội thể thao người khuyết tật toàn quốc, cũng như các giải thể thao Paragame khu vực Đông Nam Á các môn điền kinh, bóng đá khiếm thị , Judo, bơi lội, cờ vua … đạt nhiều huy chương và giấy khen.

2/ Công tác thông tin – tuyên truyền:

Thành Hội xây dựng và liên tục đưa lên trang Web của Hội những tin bài, hình ảnh tuyên truyền về hoạt động của Hội cũng như quảng bá dịch vụ xoa bóp massage của Thành hội nhằm thu hút ngày càng nhiều người biết về việc làm của người mù và đến để ủng hộ.

Triển khai đều đặn cuộc thi “ONKYO-Chữ Braille trong cuộc đời tôi” do Hội Người mù Việt Nam phát động đến hội viên các quận huyện Hội. Kết quả có 10 bài được chọn gửi dự thi vòng quốc gia trong đó có 01 bài được chọn gửi dự thi khu vực châu Á –Thái Bình Dương.

Khuyến khích cán bộ, hội viên tham gia viết tin bài cho Tạp chí Đời mới của TW Hội. Tiếp tục sử dụng các máy in chữ nổi Nippon Telesoft do Lãnh sự quán Nhật Bản tặng để in sách giáo khoa chương trình giáo dục tiền hòa nhập cho trẻ khiếm thị đang học nội trú tại trụ sở Hội, ấn hành hàng năm 02 số Đặc san 5/1 chữ Braille của Hội Người mù thành phố, tổng số 250 quyển.

III- CÔNG TÁC LAO ĐỘNG SẢN XUẤT – VIỆC LÀM VÀ ĐỜI SỐNG:

1/ Tạo việc làm:

Chương trình vay vốn tạo việc làm:

Tiếp tục triển khai chương trình vay vốn Quỹ quốc gia về việc làm theo kênh của Hội. Tổng số vốn của Chương trình do Thành Hội quản lý tính đến nay là 1.023.000.000 đồng.

Trong nhiệm kỳ, Thành Hội đã triển khai giải ngân nguồn vốn 4.926.000.000 đồng cho tổng số 499 lượt hội viên của các đơn vị Hội người mù quận , huyện được vay. Đảm bảo sử dụng nguồn vốn đúng mục đích, hoàn trả đúng kỳ hạn, không tồn đọng vốn, không nợ quá hạn, được Ngân hàng Chính sách xã hội đánh giá rất cao.

Dịch vụ xoa bóp massage:

Tiếp tục củng cố và ổn định 02 cơ sở dịch vụ xoa bóp do Hội quản lý, tạo việc làm ổn định cho 35 kỹ thuật viên. Tổng doanh thu trong 5 năm nhiệm kỳ là: 9.115.310.000 đồng.

Thu nhập bình quân của kỹ thuật viên hiện nay là 2.807.000 đồng/tháng/người. 100% kỹ thuật viên chính thức được tham gia BHYT, BHXH, BHTN theo đúng Luật Lao động quy định.

Dạy nghề:

Nhiệm kỳ VIII, Thành Hội rất quan tâm, chú trọng đổi mới công tác dạy nghề cho hội viên, linh động sáng tạo đẩy mạnh xã hội hóa, tranh thủ sự giúp đỡ của các Mạnh Thường Quân để dạy những nghề phù hợp với khả năng của người mù.

Tổ chức 06 lớp dạy nghề kết cườm cho 60 hội viên mù với kinh phí được tài trợ bởi Ban SD Việt Nam, Quỹ Tâm Nguyện Việt, ông Lê Minh Tâm – TGĐ Công ty chứng khoán Yuanta tài trợ tổng kinh phí 137.242.000 đồng và 1000 USD.

Tham dự Hội thảo toàn quốc về tẩm quất xoa bóp và cử người tham gia Hội thi tay nghề do TW Hội tổ chức tại Đà Lạt, Lâm Đồng.

Tổ chức 03 lớp dạy nghề xoa bóp bàn chân tại Thành hội cho 60 hội viên mù do Bác sỹ Nguyễn Hồng Minh và Nhóm Chung tay vì người mù tài trợ toàn bộ chi phí.

2/ Chăm lo đời sống và các chương trình khác:

Trong các dịp Tết Nguyên đán, Thành Hội liên hệ với Hội Bảo trợ Người khuyết tật và Trẻ Mồ côi, Hội Bảo trợ bệnh nhân nghèo, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố, các doanh nghiệp, tổ chức vận động quà Tết cho hội viên người mù khó khăn, bảo đảm cho hội viên người mù ai cũng được quà Tết, vui xuân trong ấm no hạnh phúc.

Kết quả công tác xã hội hóa, vận động quà chăm lo cho hội viên người mù theo số liệu tổng hợp của các quận, huyện Hội thực hiện trong 05 năm nhiệm kỳ là 36.789.336.150 bao gồm tiền và quà quy ra tiền cho tất cả 29.203 lượt người mù.

Phối hợp với Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam các cấp, các tổ chức từ thiện nhân đạo vận động xây nhà Đại đoàn kết, nhà tình thương Vận động sửa nhà cho hội viên nghèo: Trong nhiệm kỳ đã hỗ trợ cho 38 đối tượng hội viên ở quận 3, 8, 9, 10, Phú Nhuận, Bình Thạnh, Hóc Môn, Củ Chi với tổng số tiền là 1.107.500.000 đồng. Một số hội viên các quận huyện còn được tặng sổ tiết kiệm với tổng số tiền là 40.000.000 đồng.

Thường xuyên vận động Công ty Frieslandcampina ủng hộ tổng cộng 500 thùng sữa trị giá 189.382.047 đồng cho hội viên.

IV- CÔNG TÁC PHỤ NỮ VÀ TRẺ EM:

Trong nhiệm kỳ VIII, Ban công tác phụ nữ và trẻ em Thành Hội được cũng cố và hoạt động có hiệu quả, vận động chị em đóng góp, xây dựng quỹ tương trợ, tại các cơ sở hội quận huyện đã chi trợ cấp cho 315 lượt chị em có hoàn cảnh khó khăn tổng số tiền là 242.650.000 đồng; thăm hỏi, tặng quà cho 284 lượt chị em ốm đau, hiếu hỷ với số tiền là 74.925.000 đồng.

Tích cực tham gia chương trình “Vẻ đẹp vầng trăng khuyết” do Hội Liên hiệp phụ nữ thành phố Hồ Chí Minh tổ chức nhân ngày bảo vệ, chăm sóc người khuyết tật 18/4.

Thành Hội đã có ký kết Chương trình phối hợp hoạt động với Hội Liên hiệp Phụ nữ thành phố giai đoạn 2017-2021 nhằm thực hiện nhiệm vụ “Vận động, hỗ trợ phụ nữ phát triển toàn diện, gia đình hạnh phúc” trong đó có những phụ nữ có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn. Tuyên truyền, vận động nâng cao ý thức hội viên về vai trò vị trí của phụ nữ trong gia đình và trách nhiệm xây dựng gia đình no ấm, tiến bộ, hạnh phúc.

Ban công tác phụ nữ trẻ em Thành hội tích cực chủ động vận động học bổng cho con cán bộ nhân viên, hội viên người mù có thành tích trong học tập. Tổ chức phát 200 suất học bổng do Hội Bảo trợ bệnh nhân nghèo hỗ trợ hàng năm cho con hội viên mỗi suất 800.000 đồng với tổng số tiền là 160 triệu đồng.

Thành Hội vận động kinh phí tặng 80 suất học bổng cho con của hội viên và con nhân viên có hoàn cảnh khó khăn với tổng số tiền là 72.000.000đ do Hiệp hội doanh nghiệp Triết Giang tại Việt Nam trao tặng. Hội Bảo vệ quyền trẻ em thành phố tặng 10 suất học bổng trị giá 15.900.000 đồng. Trung tâm công tác xã hội trẻ em thành phố trực thuộc Sở Lao động – Thương binh và Xã hội tổ chức cho 20 lượt con của hội viên đi tham quan dã ngoại tại Cần Giờ, nhiều em được tặng xe đạp, hỗ trợ học bổng 700.000 đồng/em.

Hàng năm tổ chức Lễ trao học bổng của ông bà Leong Chee Mun người Singapore cho 30 em học sinh mỗi suất 500.000 đồng và bánh trung thu.

Mỗi năm, giới thiệu với Thư viện sách nói thành phố xét trao 16 suất học bổng Ánh Sen cho các em học sinh mù theo học Chương trình giáo dục tiền hòa nhập tại Hội tổng trị giá 97.500.000 đồng.

Hằng năm, kết hợp với Saigontourist tổ chức cho các em học sinh mù du lịch biển Vũng Tàu, giao lưu trong chương trình “Thắp sáng niềm tin”.

V- CÔNG TÁC ĐỐI NGOẠI

Trong Nhiệm kỳ VIII, Thành Hội đã vượt qua nhiều khó khăn khách quan, mở rộng các mối quan hệ và thu được một số kết quả đáng khích lệ:

Tổ chức lớp tập huấn “Nâng cao năng lực và trao quyền cho phụ nữ” trong tháng 8/2017 từ nguồn tài trợ của Tổng Lãnh sự quán Úc tại Thành phố Hồ Chí Minh.

Công ty Lotte Chemistry Hàn Quốc tài trợ 6 cây đàn Organ.

Triển khai và hoàn thành dự án lắp đặt trang thiết bị cho phòng dịch vụ massage tại Trung tâm dạy nghề cho người mù Thủ Đức do Tổng Lãnh sự Cộng hòa Liên bang Đức tài trợ trị giá 215.645.200 đồng, tương ứng 5.889,41 Euro.

Tổ chức Thiện tâm Charity Atlanta Georgia Mỹ tài trợ kinh phí 53.000.000 đồng, hợp đồng với Trung tâm đào tạo nhân lực y tế theo nhu cầu xã hội Trường Đại học Y Dược tổ chức giảng dạy lớp xoa bóp ấn huyệt cơ bản cho 10 hội viên người mù.

VI- ĐÁNH GIÁ CHUNG

Mặc dù hoạt động của Hội diễn ra trong điều kiện còn nhiều khó khăn, song kết quả đạt được tương đối toàn diện trong các lĩnh vực. Điều đó khẳng định phương hướng nhiệm vụ đề ra trong cả nhiệm kỳ là phù hợp. Công tác chỉ đạo, tổ chức thực hiện của Ban chấp hành, Ban thường vụ có hiệu quả hoàn thành các chỉ tiêu đề ra.

1. Ưu điểm:

Ban Chấp hành đoàn kết thống nhất, hoạt động đúng định hướng và hiệu quả, ngày càng nề nếp và chuyên sâu.

- Hội xây dựng nội dung phương hướng nhiệm vụ hàng năm cụ thể, thiết thực, hướng đến hội viên, bám sát các phong trào, chương trình mục tiêu của thành phố.

- Thực hiện tốt công tác cải cách hành chính, đổi mới phương thức hoạt động, có chú ý bồi dưỡng nâng cao năng lực cán bộ.

- Công tác kiểm tra được coi trọng, tạo ra cơ chế giám sát thường xuyên các cấp Hội, không phát sinh khiếu tố, khiếu nại.

Công tác truyền nghề, dạy nghề được quan tâm, Hội luôn chủ động kiến nghị, phối hợp thực hiện các chính sách của Nhà nước , các quy định của địa phương bảo đảm quyền, lợi ích hợp pháp chính đáng đối với hội viên người mù.

- Trình độ dân trí và đời sống văn hóa tinh thần của người mù được cải thiện, công tác tuyên truyền được đẩy mạnh.

- Ban công tác phụ nữ và trẻ em hoạt động phối hợp với Hội Liên hiệp Phụ nữ ngày càng hiệu quả, thể hiện rõ nét vai trò trong tổ chức Hội.

Khen thưởng:

Với thành tích đạt được trong nhiệm kỳ VIII (2015-2020), Hội Người mù thành phố đã nhận được:

- Liên tục 5 năm liền Bằng khen của Ủy Ban nhân dân thành phố, Cờ truyền thống của Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh nhân kỷ niệm 40 năm thành lập Hội (26/5/1979-26/5/2019).

TW Hội tặng Bằng khen tập thể xuất sắc 04 năm và 01 Cờ Thi đua xuất sắc toàn diện của TW Hội.

2. Hạn chế

- Vai trò trách nhiệm của một số cán bộ Hội chưa cao, thiếu năng động, chủ động trong triển khai công việc.

- Một số cán bộ Hội chưa nắm vững chế độ chính sách các quy định của pháp luật, mối quan hệ phối hợp với các Ban ngành địa phương còn hạn chế nên hiệu quả công tác còn thấp. Ở một vài đơn vị, người đứng đầu chưa thể hiện được vai trò trách nhiệm của mình trong chỉ đạo điều hành hoạt động, còn ỷ lại, trông chờ vào chính quyền và Hội cấp trên.

- Công tác quy hoạch cán bộ ở một số đơn vị chưa hiệu quả.

- Số lượng cán bộ Hội sử dụng vi tính trong công tác chưa nhiều.

Nguyên nhân tồn tại:

Đội ngũ cán bộ của một số quận, huyện Hội còn hạn chế về chuyên môn, nghiệp vụ, nội dung phương thức hoạt động chưa đáp ứng kịp với tình hình thực tế của xã hội.

Nhà nước có ban hành những cơ chế chính sách và Luật liên quan đến người khuyết tật tuy nhiên còn chậm đi vào cuộc sống. Chế độ thù lao đối với cán bộ tham gia công tác Hội còn thấp chưa tạo động lực để cán bộ sáng tích cực làm việc và gắn bó lâu dài với tổ chức Hội.

VII. BÀI HỌC KINH NGHIỆM:

Từ thực tiễn hoạt động, kết quả thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu Hội Người mù thành phố Hồ Chí Minh nhiệm kỳ VIII (2015-2020) đã đúc kết và rút ra những kinh nghiệm sau:

1. Hoạt động Hội phải bám sát chủ trương, nghị quyết, chỉ đạo của Trung ương Hội, tranh thủ sự lãnh đạo của Thành ủy, Ủy ban nhân dân, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố, sự phối hợp giúp đỡ của các ban, ngành, đoàn thể nhân dân và các tổ chức quốc tế, tích cực tham gia các chương trình mục tiêu của Nhà nước và địa phương phù hợp với đặc thù của Hội.

2. Hệ thống tổ chức của Hội phải chặt chẽ, đoàn kết, thống nhất phát huy tính dân chủ trong chỉ đạo, quản lý, điều hành công tác Hội, xây dựng kế hoạch với nội dung cụ thể, có trọng tâm, trọng điểm để giải quyết mới mang lại hiệu quả cao, được sự đồng tình ủng hộ của cán bộ, hội viên.

3. Tích cực trong công tác xã hội hóa hoạt động Hội, làm tốt vai trò cầu nối trong công tác nhân đạo từ thiện. Giữ gìn uy tín và hình ảnh của Hội.

4. Tăng cường công tác tuyên truyền để nâng cao nhận thức của xã hội đối với người mù và tổ chức Hội Người mù, giáo dục ý thức của người mù đối với cuộc sống văn minh đô thị. Đẩy mạnh công tác thi đua khen thưởng, chú trọng công tác kiểm tra giám sát việc chấp hành chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước, Điều lệ, Quy chế hoạt động của Hội.

Phần II

PHƯƠNG HƯỚNG NHIỆM VỤ CÔNG TÁC NHIỆM KỲ IX (2020-2025)

I. MỤC TIÊU CHUNG:

Xây dựng và phát triển tổ chức Hội vững mạnh, thực hiện tốt chức năng là đại diện, tập hợp, chăm sóc người mù. Lấy chủ đề “Đoàn kết, năng động, sáng tạo, nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động vì sự tiến bộ, hạnh phúc của người mù” là mục tiêu xuyên suốt nhiệm kỳ.

Phát huy truyền thống, tiềm năng, sức sáng tạo, nâng cao đời sống vật chất, tinh thần cho người mù; Giúp người mù tự tin, chủ động hòa nhập cộng đồng, góp phần xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

II. CÁC CHỈ TIÊU CƠ BẢN

1. Tích cực khảo sát, phấn đấu kết nạp thêm 150 người mù vào Hội.

2. Các cấp hội phấn đấu hàng năm có trên 60% đơn vị là tập thể xuất sắc, không có đơn vị yếu, kém.

3. Phấn đấu có 65% trở lên người mù trong độ tuổi lao động có việc làm thường xuyên, doanh thu của các cơ sở sản xuất của người mù năm sau tăng hơn năm trước 10% trở lên, thu nhập bình quân của người lao động ở các cơ sở đạt bằng mức lương tối thiểu trở lên.

4. Quản lý, sử dụng vốn vay từ Quỹ quốc gia về việc làm có hiệu quả, đúng mục đích. Phấn đấu không có vốn tồn đọng, không phát sinh nợ quá hạn;

5. Phấn đấu giảm tỷ lệ hộ nghèo theo hướng đa chiều mỗi năm 2%.

6. Duy trì tốt nề nếp sinh hoạt Hội, tích cực triển khai các cuộc vận động, các phong trào thi đua của TW Hội;

III-NHIỆM VỤ VÀ GIẢI PHÁP:

1. Công tác tổ chức:

Không ngừng củng cố kiện toàn tổ chức Hội, tập trung quyết liệt xây dựng đội ngũ cán bộ các cấp hội có phẩm chất đạo đức, tư duy đổi mới, sáng tạo, trách nhiệm, tâm huyết với công tác Hội.

Tiếp tục thực hiện cải cách hành chính, đổi mới công tác lãnh đạo, phương thức lề lối làm việc. Ban chấp hành các cấp Hội xây dựng phương hướng cụ thể phù hợp gắn liền các chương trình và phong trào của địa phương.

Đẩy mạnh công tác thi đua khen thưởng tạo động lực phấn đấu đạt hiệu quả trong hoạt động Hội. Hưởng ứng tích cực phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh” gắn với xây dựng gia đình hạnh phúc;

Tiếp tục thực hiện Cuộc vận động “Tăng cường đoàn kết, chủ động vươn lên, bình đẳng hòa nhập với cộng đồng xã hội” và “Chương trình hành động việc làm, giảm nghèo bền vững” giai đoạn 2017 - 2022 do Trung ương Hội phát động. Tổ chức quán triệt Chỉ thị số 39-CT/TW ngày 01/11/2019 của Ban Bí thư về “Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác người khuyết tật”.

2. Công tác Tuyên Văn Giáo:

Tăng cường công tác giáo dục nâng cao dân trí cho hội viên. Vận dụng đa dạng các hình thức tuyên truyền đặc biệt các mô hình hay, gương điển hình tiên tiến. Tiếp tục tuyên truyền sâu rộng trong cán bộ, hội viên về chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước, việc thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW ngày 15 tháng 5 năm 2016 của Bộ Chính trị về “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”.

Tiếp tục mở các lớp xóa mù chữ và phổ cập tiểu học, giúp đỡ các em học sinh mù tham gia học hòa nhập tại các trung tâm giáo dục thường xuyên, có hình thức khuyến khích các em học lên Cao đẳng, Đại học.

Tăng cường các hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể dục thể thao, các buổi nói chuyện chuyên đề nhằm nâng cao đời sống tinh thần cho người mù góp phần làm phong phú thêm hoạt động của Hội.

3. Công tác Lao động sản xuất và đời sống:

Mở rộng mô hình sản xuất tạo việc làm ổn định, giảm nghèo bền vững, nâng cao chất lượng cuộc sống cho người mù thành phố. Tiếp tục hưởng ứng các chương trình của Nhà nước về vay vốn giải quyết việc làm, truyền thông dân số - xây dựng gia đình hạnh phúc. Đẩy mạnh công tác dạy nghề và truyền nghề, nghiên cứu tìm thêm các nghề mới phù hợp với người mù.

Thường xuyên chăm lo đời sống hội viên, quan tâm đến phụ nữ và trẻ em, phấn đấu 100% hội viên đủ điều kiện được hưởng chính sách an sinh xã hội. Đẩy mạnh công tác xã hội hóa, vận động xây nhà tình thương, sửa chữa nhà dột nát, trợ cấp đột xuất và tặng quà cho hội viên nhân các ngày Lễ, Tết.

4. Công tác Phụ nữ và Trẻ em:

Lưu tâm đặc biệt, kiện toàn Ban công tác phụ nữ và trẻ em, tạo mọi điều kiện để cán bộ nữ phát huy năng lực phục vụ cho hoạt động chăm sóc về vật chất và tinh thần cho phụ nữ và trẻ em mù.

5. Công tác đối ngoại:

Mở rộng mối quan hệ với các tổ chức trong và ngoài nước để học tập kinh nghiệm, xây dựng và thực hiện các dự án, tranh thủ thêm nguồn lực cho các hoạt động của Hội.

Phần III

MỘT SỐ KIẾN NGHỊ

1. Đề nghị Thành ủy, Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân thành phố tiếp tục quan tâm tạo điều kiện để Hội tham gia các chương trình mục tiêu quốc gia về việc làm, dạy nghề, văn hóa giáo dục.

2. Đề nghị Sở Lao động Thương Binh và Xã hội giúp đỡ tham mưu Ủy ban nhân dân thành phố đưa nghề xoa bóp massage dành cho người mù vào Danh mục đào tạo nghề cho người khuyết tật thành phố để người mù có cơ hội học nghề bằng kinh phí dạy nghề của Nhà nước.

3. Đề nghị Trung ương Hội có kiến nghị với các Bộ, ngành chức năng có chính sách ưu tiên để Hội Người mù phát triển nghề xoa bóp, massage là nghề rất phù hợp với người mù, tạo điều kiện về đăng ký kinh doanh cũng như miễn thuế thu nhập, thuế tiêu thụ đặc biệt đối với các cơ sở kinh doanh dịch vụ xoa bóp của người mù.

Với truyền thống và kinh nghiệm nhiều năm hoạt động, Đại hội kêu gọi toàn thể cán bộ, hội viên Hội Người mù thành phố Hồ Chí Minh phát huy những thành tích của các nhiệm kỳ đã qua, phát huy tinh thần yêu nước, chung sức, chung lòng, vượt qua khó khăn, rào cản, quyết tâm nỗ lực, phấn đấu hơn nữa xây dựng Chương trình hành động có giải pháp cụ thể -thực hiện thắng lợi các chỉ tiêu trong Đại hội nhiệm kỳ IX (2020-2025) đề ra, tất cả vì hạnh phúc, sự tiến bộ và hòa nhập của người mù, góp phần cùng Đảng bộ, Chính quyền và nhân dân xây dựng Thành phố Hồ Chí Minh có chất lượng sống tốt, văn minh, hiện đại, nghĩa tình

BAN CHẤP HÀNH

HỘI NGƯỜI MÙ THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH