Untitled Document

Biểu mẫu báo cáo số liệu

Biểu mẫu báo cáo của các quận huyện

 Văn bản báo cáo sơ kết 6 tháng đầu năm 2015

Văn bản báo cáo sơ kết 6 tháng đầu năm 2015

 Báo Cáo Tổng Kết Công Tác Hội Năm 2015

Hội người mù thành phố Hồ Chí Minh tiếp tục triển khai các mặt hoạt động Hội, hưởng ứng các chương trình hoạt động xã hội